2. kurss (19.02.24.-15.03.24.)
Diena
STUNDU NUMERĀCIJA
201. 202. 203. 204. 205. 205.A 206. 208. 209. 210.
Mācību priekšmets Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets Telpas Nr.
PIRMDIENA
1;2 Svešvaloda (B1) (O.Turyeva) 210.D 1;2 Audzināšana (T.Ceriņa) 112.V 1;2 Mērniecības priekšizpētes darbi (A.Aleksandrovs) 209.D 1;2 Sociālās zinības un vēsture (S.Beļajevskova) 106 1;2 Viesu apkalpošana izmitināšanas un   apkalpošanas mītnēs  (Z.Miķelsone) 115 1;2 Viesu pasūtījumu pieņemšana teorija (E.Preimane) 116.V 1;2 Klientu vajadzību izpēte (A.Lēnerts) 403 1;2 Fizika I  (V.Cimmere)     305 1;2 Sports (G.Veinbergs) Sporta zāle 1;2 Sistēmu programmēšana praktiskie darbi 1./2. (M.Mateša/ U.Grunde- Zeiferts) Attālināti
3;4 Sociālās zinības un vēsture (I.Zudiļina) 204.D 3;4 Latviešu valoda I un Literatūra I (I.Gredzena) 205.D 3;4 Mērniecības priekšizpētes darbi (A.Aleksandrovs) 209.D 3;4 Latviešu valodaI un literatūra I (S.Tretjaka) 106 3;4 Viesu apkalpošana izmitināšanas un   apkalpošanas mītnēs  (Z.Miķelsone) 115 3;4 Viesu pasūtījumu pieņemšana teorija (E.Preimane) 116.V 3;4 Klientu vajadzību izpēte (A.Lēnerts) 403 3;4 Sports (G.Veinbergs) Sporta zāle 3;4 Sociālās zinības un vēsture (S.Beļajevskova) 212 3;4 Sistēmu programmēšana praktiskie darbi 1./2. (M.Mateša/ U.Grunde- Zeiferts) Attālināti
5 Latviešu valoda I un Literatūra I (I.Gredzena) 205.D 5 Sports (K.Osipenko) Sporta zāle 5 Fizika I  (V.Cimmere) 305 5 Krāsošana (J.Vucēns) 202.A 5 Dabaszinības (ķīmija) (L.Cekula) 306 5 Sociālās zinības un vēsture (I.Zudiļina) 204.D 5 Latviešu valoda I un Literatūra I (G.Alksne) 207.D 5 Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana praktiskie darbi (V.Eglītis) 406 5 Apkures sistēmu montāža (I.Gromova) 203.A 5 Sistēmu programmēšana praktiskie darbi 1./2. (M.Mateša/ U.Grunde- Zeiferts) Attālināti
Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu partraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums
6 Latviešu valoda I un Literatūra I (I.Gredzena) 205.D 6 Sports (K.Osipenko) Sporta zāle 6 Fizika I  (V.Cimmere)                          305 6 Krāsošana (J.Vucēns) 202.A 6 Dabaszinības (ķīmija) (L.Cekula) 306 6 Sociālās zinības un vēsture (I.Zudiļina) 204.D 7 Latviešu valoda I un Literatūra I (G.Alksne) 207.D 6 Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana praktiskie darbi (V.Eglītis) 406 6 Apkures sistēmu montāža (I.Gromova) 203.A 6 Sistēmu programmēšana praktiskie darbi 1./2. (M.Mateša/ U.Grunde- Zeiferts) Attālināti
7;8 Dabaszinības (ķīmija) (L.Cekula) 306 7;8 Fizika I  (V.Cimmere) 305 7;8 7;8 7;8 Sociālās zinības un vēsture (I.Zudiļina) 204.D 7;8 Audzināšana (E.Preimane) 116.V 8;9 Audzināšana (G.Alksne) 207.D 7;8 Datortehnikas komplektēšana un montāža praktiskie darbi (K.Ļubinskis) 405 7;8 Apkures sistēmas apkalpošana un uzturēšana (I.Gromova) 203.A 7;8 Sistēmu programmēšana praktiskie darbi 1./2. (M.Mateša/ U.Grunde- Zeiferts) Attālināti
OTRDIENA
1;2 Klientu menedžments (V.Tomsons) 210.A 1;2 Ķīmija I (L.Cekula) 306 1;2 Mērniecības priekšizpētes darbi (A.Aleksandrovs) 106 1;2 Flīzēšana praktiskie darbi 1./2. (R.Kokorēviča/ I.Sondors) 101.A 1;2 Sociālās zinības un vēsture (I.Zudiļina) 204.D 1;2 Svešvaloda (B1) (T.Dzidzēviča) 212 1;2 Dabaszinības (I.Domina) Attālināti 1;2 Datortehnikas komplektēšana un montāža praktiskie darbi (K.Ļubinskis) 405 1;2 Svešvaloda (B1) 1.gr./2.gr. (O.Turyeva/ O.Sizoņenko) 210.D/ 211.D 1;2 Svešvaloda (B2) 1.gr./2.gr. (D.Launaga/ A.Mihailova) 301/ 214
3;4 Matemātika (Dž.Vilkāja) 303 3;4 Fizika I  (V.Cimmere) 305 3;4 Mērniecības priekšizpētes darbi (A.Aleksandrovs) 106 3;4 Flīzēšana praktiskie darbi 1./2. (R.Kokorēviča/ I.Sondors) 101.A 3;4 Dabaszinības (ķīmija) (L.Cekula) 306 3;4 Sociālās zinības un vēsture (I.Zudiļina) 204.D 3;4 Dabaszinības (I.Domina) Attālināti 3;4 Datortehnikas komplektēšana un montāža praktiskie darbi (K.Ļubinskis) 405 3;4 Svešvaloda (B2) 1.gr./2.gr. (D.Launaga/ A.Mihailova) 301/ 214 3;4 Latviešu valoda  I un literatūra I (S.Igaune) 205.D
5 Sports (K.Osipenko) Sporta zāle 5 Svešvaloda I (B2) (D.Launaga) 301 5 Mērniecības darbi (G.Jurevičs) 113 5 Flīzēšana praktiskie darbi 1./2. (R.Kokorēviča/ I.Sondors) 101.A 5 Dabaszinības (ķīmija)1.gr./Svešvaloda (B1) 2.gr.  (L.Cekula/ T.Dzidzēviča) 306/ 212 5 Viesu pasūtījumu pieņemšana teorija (E.Preimane) 116.V 5 Dabaszinības (I.Domina) Attālināti 5 Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana praktiskie darbi (V.Eglītis) 406 5 Apkures sistēmas apkalpošana un uzturēšana (I.Gromova) 203.A 5 Datu bāzu programmēšana praktiskie darbi (U.Grunde - Zeiferts) 401
Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu partraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums
6 Sports (K.Osipenko) Sporta zāle 6 Svešvaloda I (B2) (D.Launaga) 301 6 Mērniecības darbi (G.Jurevičs) 113 6 Flīzēšana praktiskie darbi 1./2. (R.Kokorēviča/ I.Sondors) 101.A 6 Dabaszinības (ķīmija)1.gr./Svešvaloda (B1) 2.gr.  (L.Cekula/ T.Dzidzēviča) 306/ 212 6 Viesu pasūtījumu pieņemšana teorija (E.Preimane) 116.V 7 Dabaszinības (I.Domina) Attālināti 6 Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana praktiskie darbi (V.Eglītis) 406 6 Apkures sistēmas apkalpošana un uzturēšana (I.Gromova) 203.A 6 Datu bāzu programmēšana praktiskie darbi (U.Grunde - Zeiferts) 401
7;8 Audzināšana (M.Pūre) 112.V 7;8 Matemātika (G.Ūlande) 302 7;8 Mērījumu datu apkopošana un apstrāde (G.Jurevičs) 113 7;8 Flīzēšana praktiskie darbi 1./2. (R.Kokorēviča/ I.Sondors) 101.A 7;8 Dabaszinības (ķīmija)2.gr./Svešvaloda (B1) 1.gr.  (L.Cekula/ T.Dzidzēviča) 306/ 212 7;8 Viesu pasūtījumu pieņemšana teorija (E.Preimane) 116.V 8;9 Dabaszinības (I.Domina) Attālināti 7;8 Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana praktiskie darbi (V.Eglītis) 406 7;8 Matemātika (Dž.Vilkāja) 303 7;8 Datu bāzu programmēšana praktiskie darbi (U.Grunde - Zeiferts) 401
9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 10;11 9;10 9;10 9;10
TREŠDIENA
1;2 Klientu menedžments (V.Tomsons) 210.A 1;2 Brīva stunda 1;2 Mērniecības priekšizpētes darbi (A.Aleksandrovs) 211.D 1;2 Sociālās zinības un vēsture (S.Beļajevskova) 209.D 1;2 Sociālās zinības un vēsture (I.Zudiļina) 204.D 1;2 Brīva stunda 1;2 Sports (N.Avdotina) Sporta zāle 1;2 Svešvaloda (B2) 1.gr./2.gr. (D.Launaga/ A.Mihailova) 301/ 214 1;2 Fizika I praktiskie darbi (V.Cimmere) 305 1;2 Datorsistēmas un datortīkli 1.grupa/ Matemātikas speciālās nodaļas 2. 406/ 304
3;4 Matemātika (Dž.Vilkāja) 303 3;4 Sociālās zinības un vēsture (S.Beļajevskova) 209.D 3;4 Mērniecības priekšizpētes darbi (A.Aleksandrovs) 211.D 3;4 Latviešu valodaI un literatūra I (S.Tretjaka) 106 3;4 Dabaszinības (ķīmija) (L.Cekula) 306 3;4 Latviešu valoda I un Literatūra I (I.Gredzena) 205.D 3;4 Sociālās zinības un vēsture (I.Zudiļina) 204.D 3;4 Latviešu valoda I un literatūra I (S.Igaune) 206.D 3;4 Svešvaloda (B2) 1.gr./2.gr. (D.Launaga/ A.Mihailova) 301/ 214 3;4 Datorsistēmas un datortīkli 2.grupa/ Matemātikas speciālās nodaļas 1. 406/ 304
5 Sociālās zinības un vēsture (I.Zudiļina) 204.D 5 Latviešu valoda I un Literatūra I (I.Gredzena) 205.D 5 Mērniecības darbi (G.Jurevičs) 113 5 Valodas kultūras izpratne un izpausmes (1., 2. līmenis) A/V (I.Āboliņa) 214 5 Lietišķās sarakstes nodrošināšana un informācijas aprite (L.Orupa) 216 5 Viesu pasūtījumu pieņemšana praktiskie darbi  (E.Preimane) 116.V 5 Korporatīvā komunikācija (M.Pūre) 403 5 Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana praktiskie darbi (V.Eglītis) 406 5 Latviešu valoda I un literatūra I (S.Igaune) 205.D 5 Fizika I praktiskie darbi (V.Cimmere) 305
Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu partraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums
6 Sociālās zinības un vēsture (I.Zudiļina) 204.D 6 Latviešu valoda I un Literatūra I (I.Gredzena) 205.D 6 Mērniecības darbi (G.Jurevičs) 113 6 Valodas kultūras izpratne un izpausmes (1., 2. līmenis) A/V (I.Āboliņa) 214 6 Lietišķās sarakstes nodrošināšana un informācijas aprite (L.Orupa) 216 6 Viesu pasūtījumu pieņemšana praktiskie darbi  (E.Preimane) 116.V 7 Korporatīvā komunikācija (M.Pūre) 403 6 Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana praktiskie darbi (V.Eglītis) 406 6 Latviešu valoda I un literatūra I (S.Igaune) 205.D 6 Fizika I praktiskie darbi (V.Cimmere) 305
7;8 Latviešu valoda I un Literatūra I (I.Gredzena) 205.D 7;8 Fizika I praktiskie darbi (V.Cimmere) 305 7;8 Audzināšana (T.Ceriņa) 112.V 7;8 Audzināšana (S.Tretjaka) 106 7;8 Viesu apkalpošana izmitināšanas un   apkalpošanas mītnēs  (Z.Miķelsone) 115 7;8 Viesu pasūtījumu pieņemšana praktiskie darbi  (E.Preimane) 116.V 8;9 Latviešu valoda I un Literatūra I (G.Alksne) 207.D 7;8 Audzināšana (T.Ceriņa) 112.V 7;8 Sociālās zinības un vēsture (S.Beļajevskova) 7;8 Latviešu valoda I un literatūra I (S.Igaune) 206.D
9;10 9;10 Mehānizēta koksnes līmēšana (A.Kopilovs)  211.D 9;10 9;10 9;10 9;10 Viesu pasūtījumu pieņemšana praktiskie darbi  (E.Preimane) 116.V 10;11 9;10 9;10 9;10
CETURTDIENA
1;2 Riepu maiņa un remonts praktiskie darbi (A.Granskis) 106.A 1;2 Ķīmija I (L.Cekula) 306 1;2 Mērniecības priekšizpētes darbi praktiskie darbi  (A.Aleksandrovs) 113 1;2 Sociālās zinības un vēsture (S.Beļajevskova) 211.A 1;2 Brīva stunda 1;2 Dabaszinības (I.Domina) Attālināti 1;2 Sociālās zinības un vēsture (I.Zudiļina) 204.D 1;2 Svešvaloda (B1) 1.gr./2.gr. (O.Turyeva/ O.Sizoņenko) 210.D/ 301 1;2 Latviešu valoda I un literatūra I (S.Igaune) 207.D 1;2 Sistēmu programmēšana praktiskie darbi 1./2. (M.Mateša/ U.Grunde- Zeiferts) Attālināti
3;4 Riepu maiņa un remonts praktiskie darbi (A.Granskis) 106.A 3;4 Sociālās zinības un vēsture (S.Beļajevskova) 211.A 3;4 Mērniecības priekšizpētes darbi praktiskie darbi  (A.Aleksandrovs) 113 3;4 Ķīmija I (L.Cekula) 306 3;4 Dabaszinības (ķīmija) (L.Cekula) 306 3;4 Dabaszinības (I.Domina) Attālināti 3;4 Korporatīvā komunikācija (M.Pūre) 104 3;4 Latviešu valoda I un literatūra I (S.Igaune) 207.D 3;4 Svešvaloda (B1) 1.gr./2.gr. (O.Turyeva/ O.Sizoņenko) 210.D/ 301 3;4 Sistēmu programmēšana praktiskie darbi 1./2. (M.Mateša/ U.Grunde- Zeiferts) Attālināti
5 Riepu maiņa un remonts praktiskie darbi (A.Granskis) 106.A 5 Latviešu valoda I un Literatūra I (I.Gredzena) 205.D 5 Fizika I  (V.Cimmere) 305 5 Matemātika (G.Ūlande) 302 5 Dabaszinības (ķīmija)1.gr./Svešvaloda (B1) 2.gr.  (L.Cekula/ T.Dzidzēviča) 306/ 214 5 Dabaszinības (I.Domina) Attālināti 5 Korporatīvā komunikācija (M.Pūre) 104 5 Datortehnikas komplektēšana un montāža praktiskie darbi (K.Ļubinskis) 405 5 Sociālās zinības un vēsture (S.Beļajevskova) 211.A 5 Sistēmu programmēšana praktiskie darbi 1./2. (M.Mateša/ U.Grunde- Zeiferts) Attālināti
Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu partraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums
6 Riepu maiņa un remonts praktiskie darbi (A.Granskis) 106.A 6 Latviešu valoda I un Literatūra I (I.Gredzena) 205.D 6 Fizika I  (V.Cimmere) 305 6 Matemātika (G.Ūlande) 302 6 Dabaszinības (ķīmija)1.gr./Svešvaloda (B1) 2.gr.  (L.Cekula/ T.Dzidzēviča) 306/ 214 6 Dabaszinības (I.Domina) Attālināti 7 Korporatīvā komunikācija (M.Pūre) 104 6 Datortehnikas komplektēšana un montāža praktiskie darbi (K.Ļubinskis) 405 6 Sociālās zinības un vēsture (S.Beļajevskova) 211.A 6 Sistēmu programmēšana praktiskie darbi 1./2. (M.Mateša/ U.Grunde- Zeiferts) Attālināti
7;8 Riepu maiņa un remonts praktiskie darbi (A.Granskis) 106.A 7;8 Fizika I  (V.Cimmere) 305 7;8 Latviešu valoda I un Literatūra I (I.Gredzena) 205.D 7;8 Ķīmija I (L.Cekula) 306 7;8 Dabaszinības (ķīmija)2.gr./Svešvaloda (B1) 1.gr.  (L.Cekula/ T.Dzidzēviča) 306/ 214 7;8 Dabaszinības (I.Domina) Attālināti 8;9 Sociālās zinības un vēsture (I.Zudiļina) 204.D 7;8 Matemātika (Dž.Vilkāja) 303 7;8 Ķīmija I praktiskie darbi  (L.Cekula) 306 7;8 Sistēmu programmēšana praktiskie darbi 1./2. (M.Mateša/ U.Grunde- Zeiferts) Attālināti
PIEKTDIENA
1;2 Klientu menedžments (V.Tomsons) 210.A 1;2 Latviešu valoda I un Literatūra I (I.Gredzena) 205.D 1;2 Mērniecības priekšizpētes darbi praktiskie darbi  (A.Aleksandrovs) 209.D 1;2 Sociālās zinības un vēsture (S.Beļajevskova) 1;2 Tūrisma un viesmīlības pakalpojumu un papildpakalpojumu pārdošana 1.gr./ Svešvaloda (B1) 2.gr. V/V.(S.M.-Braže/ T.Dzidzēviča) 212/ 213 1;2 Viesu pasūtījumu pieņemšana teorija (E.Preimane) 116.V 1;2 Klientu vajadzību izpēte (A.Lēnerts) 104 1;2 Datortehnikas komplektēšana un montāža praktiskie darbi (K.Ļubinskis) 405 1;2 Audzināšana (N.Jakušova) 112.V 1;2 Datorsistēmas un datortīkli (V.Eglītis) 406
3;4 Latviešu valoda I un Literatūra I (I.Gredzena) 205.D 3;4 Sports (K.Osipenko) Sporta zāle 3;4 Mērniecības priekšizpētes darbi praktiskie darbi  (A.Aleksandrovs) 209.D 3;4 Krāsošana (J.Vucēns) 202.A 3;4 Tūrisma un viesmīlības pakalpojumu un papildpakalpojumu pārdošana 2.gr./ Svešvaloda (B1) 1.gr. V/V.(S.M.-Braže/ T.Dzidzēviča) 212/ 213 3;4 Sociālās zinības un vēsture (I.Zudiļina) 204.d 3;4 Klientu vajadzību izpēte (A.Lēnerts) 104 3;4 Svešvaloda (B1) 1.gr./2.gr. (O.Turyeva/ O.Sizoņenko) 210.D/ 117 3;4 Svešvaloda (B2) 1.gr./2.gr. (D.Launaga/ A.Mihailova) 301/ 214 3;4 Datorsistēmas un datortīkli (V.Eglītis) 406
5 Sports (K.Osipenko) Sporta zāle 5 Fizika I  (V.Cimmere) 305 5 Latviešu valoda I un Literatūra I (I.Gredzena) 205.D 5 Ķīmija I (L.Cekula) 306 5 Audzināšana (E.Preimane) 116.V 5 Viesu pasūtījumu pieņemšana teorija (E.Preimane) 116.V 5 Sociālās zinības un vēsture (I.Zudiļina) 204.D 5 Svešvaloda (B2) 1.gr./2.gr. (D.Launaga/ A.Mihailova) 301/ 214 5 Sociālās zinības un vēsture (S.Beļajevskova) 5 Ķīmija I (L.Cekula) 306
Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu partraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums
6 Sports (K.Osipenko) Sporta zāle 6 Fizika I  (V.Cimmere) 305 6 Latviešu valoda I un Literatūra I (I.Gredzena) 2005.D 6 Ķīmija I (L.Cekula) 306 6 Audzināšana (E.Preimane) 116.V 6 Viesu pasūtījumu pieņemšana teorija (E.Preimane) 116.V 7 Sociālās zinības un vēsture (I.Zudiļina) 204.D 6 Svešvaloda (B2) 1.gr./2.gr. (D.Launaga/ A.Mihailova) 301/ 214 6 Sociālās zinības un vēsture (S.Beļajevskova) 6 Ķīmija I (L.Cekula) 306
7;8 7;8 7;8 Fizika I  (V.Cimmere) 305 7;8 Krāsošana (J.Vucēns) 202.A 7;8 7;8 8;9 7;8 7;8 7;8