Jelgavas tehnikums - 1. kursa stundu saraksts (06.11.2023.-01.12.2023.)
Diena
101. 101.a 102. 103. 104. 104.a 105. 105.a 106. 108. 109. 110.
St.
Mācību priekšmets Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets Telpas Nr.
PIRMDIENA
1;2 Transportlīdzekļu uzbūves pamati (sk.V.Tomsons) 210.A 1;2 Demontāža un montāža (sk.A.Kreija) 212.A 1;2 Latviešu valoda I un Literatūra I (sk.G.Alksne) 207.D 1;2 Normatīvo aktu piemērošana mērniecības un zemes lietu darbos (sk.G.Jurevičs) 113. 1;2 Svešvaloda (B1) (sk.O.Turyeva) 210.D 1;2 Svešvaloda (B1) (sk.O.Sizoņenko) 209.D 1;2 Tūrisma un viesmīlības uzņēmuma  darbības pamatprocesi (sk.L.Orupa) 216. 1;2 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1.līmenis) 1. un 2.gr. (sk.D.Krone, S.Mazā) 404./402. 1;2 Latviešu valoda I un Literatūra I (sk.S.Igaune) 204.D 1;2 Matemātika I (sk.E.Ērmane) 305. 1;2 Sports (sk.K.Osipenko) sporta zāle 1;2 EIKT pamatprocesi un darbu veidi  (sk.D.Dumpe) 403.
3;4 Demontāža un montāža (sk.A.Kreija) 212.A 3;4 Transportlīdzekļu uzbūves pamati (sk.V.Tomsons) 210.A 3;4 Kokrūpniecības nozares uzņēmuma pamatprocesi (sk.M.Blumbergs) 211.D 3;4 Svešvaloda (B1) 1.g.un 2.gr. (sk.O.Turyeva, O.Sizoņenko) 210.D/209.D 3;4 Ģeodēzisko darbu izpilde  (sk.G.Jurevičs) 113. 3;4 Ģeodēzisko darbu izpilde  (sk.G.Jurevičs) 113. 3;4 Tūrisma un viesmīlības uzņēmuma  darbības pamatprocesi (sk.L.Orupa) 216. 3;4 Paškontroles sistēma ēdināšanas uzņēmumā (sk.I.Pluce) 213. 3;4 Dokumentēšana (sk.L.Falaļejeva) 104. 3;4 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis) 1.gr. Un 2.gr.  (sk.D.Krone, S.Mazā) 402./404. 3;4 Būvniecības procesi un cauruļvadu iebūves veidi (sk.I.Gromova) 203.A 3;4 EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas 2.gr. (sk.V.Eglītis)/ Dabaszinības (ķīmija) 1.gr.(sk.L.Cekula) 406./306.
Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums
5;6 Latviešu valoda I un Literatūra I (sk.G.Alksne) 207.D 5;6 Sabiedrība un  cilvēka drošība (1., 2.līmenis) (sk.A.Kreija) 212.A 5;6 Individuālu (vienkāršu) koka izstrādājumu izgatavošana (sk.M.Blumbergs) 211.D 5;6 Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde (sk.J.Vucēns) 202.A 5;6 Ģeodēzisko darbu izpilde  (sk.G.Jurevičs) 113. 5;6 Ģeodēzisko darbu izpilde  (sk.G.Jurevičs) 113. 5;6 Viesmīlības pamatprincipi tūrisma un viesmīlības uzņēmumā 1.gr.un 2.gr. (sk.I.Pluce, Z.Miķelsone) 213./115. 5;6 Latviešu valoda I un Literatūra I (sk.S.Tretjaka) 204.D 5;6 Dabaszinības (ķīmija) (sk.L.Cekula) 306. 5;6 EIKT pamatprocesi un darbu veidi  (sk.D.Dumpe) 403. 5;6 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis) 1.gr. un 2.gr.  (sk.D.Krone, S.Mazā) 402./404. 5;6 Sports (sk.K.Osipenko) sporta zāle
7;8 Sabiedrība un  cilvēka drošība (1., 2.līmenis) (sk.A.Kreija) 212.A 7;8 Latviešu valoda I un Literatūra I (sk.I.Gredzena) 205.D 7;8 Sports (sk.K.Osipenko) sporta zāle 7;8 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis) (sk.S.Brakovska) 404. 7;8 Ģeodēzisko darbu izpilde PR.D. (sk.G.Jurevičs) 113. 7;8 Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde Pr.D (sk.J.Vucēns) 202.A 7;8 Viesmīlības pamatprincipi tūrisma un viesmīlības uzņēmumā 1.gr.un 2.gr. (sk.I.Pluce, Z.Miķelsone) 213./115. 7;8 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1.līmenis) (sk.D.Krone) 402. 7;8 Svešvaloda (B1) 1.gr.un 2.gr. (sk.O.Turyeva, O.Sizoņenko) 210.D/209.D 7;8 EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas (sk.K.Ļubinskis) 405. 7;8 Cauruļvadu montāža (sk.I.Gromova) 203.A 7;8 Preču pakalpojumu izvēle EIKT infrastruktūras izveidei (sk.D.Dumpe) 403.
OTRDIENA
1;2 Atslēdznieka darbi (sk.V.Tomsons) 210.A 1;2 Dabaszinības (Ķīmija) 2.gr.(sk.L.Cekula)/ Svešvaloda (B1) 1.gr. (sk.O.Turyeva) 306./210.D 1;2 Kokrūpniecības nozares uzņēmuma pamatprocesi 1.un 2.gr.  (sk.M.Blumbergs, A.Kopilovs) 102.D 1;2 Sociālās zinības un vēsture (sk.I.Zudiļina) 204.D 1;2 Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde Pr.D (sk.J.Vucēns) 202.A 1;2 Sausās būves materiālu un instrumentu izvēle un sagatavošana (sk.R.Kokorēviča) 203.A 1;2 Svešvaloda (B1) 1.gr. (sk.T.Dzidzēviča)/Tūrisma un viesmīlības uzņēmuma  darbības pamatprocesi 2.gr. (sk.L.Orupa) 211.D/216. 1;2 Dabaszinības (sk.B.Lukaševiča) 205.D 1;2 Organizācijas darbības pamatprocesi 2.gr. (sk.L.Falaļejeva)/          Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (2.līmenis) 1.gr.(sk.D.Krone) 104./103. 1;2 Vienkāršu algoritmu izstrāde 1.gr. (sk.K.Veiss)/EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas 2.gr. (sk.K.Ļubinskis) 402./405. 1;2 Būvniecības procesi un cauruļvadu iebūves veidi 1.gr.un 2.gr. (sk.I.Gromova, A.Saveļjevs) 203.A 1;2 Matemātika I (sk.E.Ērmane) 213.
3;4 Dabaszinības (ķīmija) (sk.L.Cekula) 306. 3;4 Atslēdznieka darbi (sk.V.Tomsons) 210.A 3;4 Kokrūpniecības nozares uzņēmuma pamatprocesi 1.un 2.gr.  (sk.M.Blumbergs, A.Kopilovs) 102.D 3;4 Sabiedrības un cilvēka drošība (1.līmenis) (sk.A.Kreija) 212.A 3;4 Būvniecības procesi un būvdarbu veidi  (sk.J.Vucēns) 202.A 3;4 Būvniecības procesi un būvdarbu veidi  (sk.J.Vucēns) 202.A 3;4 Svešvaloda (B1)2.gr. (sk.T.Dzidzēviča)/Tūrisma un viesmīlības uzņēmuma  darbības pamatprocesi 1.gr. (sk.L.Orupa) 211.D/216. 3;4 Ēdināšanas uzņēmuma darbības pamatprocesi  (sk.Z.Miķelsone) 115. 3;4 Organizācijas darbības pamatprocesi 1.gr. (sk.L.Falaļejeva) /      Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (2.līmenis) 2.gr.(sk.D.Krone) 104./103. 3;4 Vienkāršu algoritmu izstrāde 2.gr. (sk.K.Veiss)/EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas 1.gr. (sk.K.Ļubinskis) 402./405. 3;4 Būvniecības procesi un cauruļvadu iebūves veidi 1.gr.un 2.gr. (sk.I.Gromova, A.Saveļjevs) 203.A 3;4 Preču pakalpojumu izvēle EIKT infrastruktūras izveidei (sk.D.Dumpe) 403.
Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums
5;6 Matemātika I (sk.G.Ūlande) 302. 5;6 Dabaszinības (Ķīmija) 1.gr.(sk.L.Cekula)/ Svešvaloda (B1) 2.gr. (sk.O.Sizoņenko) 306./211.A 5;6 Kokrūpniecības nozares uzņēmuma pamatprocesi 1.un 2.gr.  (sk.M.Blumbergs, A.Kopilovs) 102.D 5;6 Matemātika I (sk. L.Peipiņa) 304. 5;6 Svešvaloda I (B2) (sk.I.Gode) 215. 5;6 Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde Pr.D (sk.J.Vucēns) 202.A 5;6 Latviešu valoda I un Literatūra I (sk.G.Alksne) 207.D 5;6 Sagatavošanas viesu apkalpošanai 1.gr. (sk. A.Indersons)/ Svešvaloda (B1) 2.gr. (sk.T.Dzidzēviča) 212./211.D 5;6 Latviešu valoda I un Literatūra I (sk.S.Igaune) 210.A 5;6 Sabiedrības un cilvēka drošiba (1.līmenis) (sk.A.Kreija) 212.A 5;6 Būvniecības procesi un cauruļvadu iebūves veidi 1.gr.un 2.gr. (sk.I.Gromova, A.Saveļjevs) 203.A 5;6 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis)  (sk.D.Krone) 103.
7;8 Svešvaloda I (B2 ) 1.gr.un 2.gr. (sk.D.Launaga, I.Gode) 301./215. 7;8 Fizika I (sk. I.Domina) 305. 7;8 Kokrūpniecības nozares uzņēmuma pamatprocesi 1.un 2.gr.  (sk.M.Blumbergs, A.Kopilovs) 102.D 7;8 Sports (sk.N.Avdotina) sporta zāle 7;8 Sausā apmetuma veidošana (sk.R.Kokorēviča) 203.A 7;8 Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde Pr.D (sk.J.Vucēns) 202.A 7;8 Tūrisma un viesmīlības uzņēmuma  darbības pamatprocesi (sk.L.Orupa) 216. 7;8 Sagatavošanas viesu apkalpošanai 1.gr. (sk. A.Indersons)/ Svešvaloda (B1) 2.gr. (sk.T.Dzidzēviča) 212./211.D 7;8 Sabiedrības un cilvēka drošība (1.līmenis) (sk.A.Kreija) 212.A 7;8 Vienkāršu algoritmu izstrāde (sk.K.Veiss) 402. 7;8 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis)  (sk.D.Krone) 103. 7;8 EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas 1.gr. (sk.V.Eglītis)/ Dabaszinības (ķīmija) 2.gr.(sk.L.Cekula) 406./306.
TREŠDIENA
1;2 Atslēdznieka darbi 1.gr.un 2.gr. (sk.A.Deiko, A.Moškanovs) 106.A 1;2 Matemātika I (sk.Dž.Vilkāja) 303. 1;2 Matemātika I (sk.L.Peipiņa) 304. 1;2 Ģeogrāfija (sk.I.Zudiļina) 204.D 1;2 Flīzēšana Pr.d. (sk.R.Kokorēviča) 101.A 1;2 Ilgspējības nodrošināšana sausājā būvē (sk.J.Vucēns) 202.A 1;2 Latviešu valoda I un Literatūra I (sk.G.Alksne) 207.D 1;2 Dabaszinības (sk.B.Lukaševiča) 216. 1;2 __//__//__//__//__//__//__//__//__ __//__ 1;2 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis) 1.un 2.gr. (sk.D.Krone, S.Mazā) 402./210.A 1;2 Pagaidu konstrukciju montēšana 1.gr. (sk.I.Sondors)/ Dabaszinības  (ķīmija) 2.gr. (sk.L.Cekula) 101.A/306. 1;2 Matemātika I (sk.E.Ērmane) 302.
3;4 Atslēdznieka darbi 1.gr.un 2.gr. (sk.A.Deiko, A.Moškanovs) 106.A 3;4 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis) (sk.S.Mazā) 403. 3;4 Individuālu (vienkāršu) koka izstrādājumu izgatavošana (sk.M.Blumbergs) 211.D 3;4 Normatīvo aktu piemērošana mērniecības un zemes lietu darbos (sk.G.Jurevičs) 113. 3;4 Flīzēšana Pr.d. (sk.R.Kokorēviča) 101.A 3;4 Ilgspējības nodrošināšana sausājā būvē (sk.J.Vucēns) 202.A 3;4 Sports (sk.N.Avdotina) sporta zāle 3;4 Svešvaloda I (B2)1.gr. un 2.gr. (sk.D.Launaga, A.Mihailova) 301./214. 3;4 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1.līmenis) (sk.D.Krone) 402. 3;4 Matemātika I (sk.E.Ērmane) 302. 3;4 Pagaidu konstrukciju montēšana 2.gr. (sk.I.Sondors)/ Dabaszinības  (ķīmija) 1.gr. (sk.L.Cekula) 101.A/306. 3;4 Latviešu valoda I un Literatūra I (sk. G.Alksne) 207.D
Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums
5;6 Atslēdznieka darbi 1.gr.un 2.gr. (sk.A.Deiko, A.Moškanovs) 106.A 5;6 Sports (sk.G.Veinbergs) sporta zāle 5;6 Latviešu valoda I un Literatūra I (sk.G.Alksne) 207.D 5;6 Latviešu valoda I un Literatūra I (sk.I.Gredzena) 205.D 5;6 Flīzēšana Pr.d. (sk.R.Kokorēviča) 101.A 5;6 Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana PR.D. (sk.I.Sondors) 101.A 5;6 Tūrisma un viesmīlības uzņēmuma  darbības pamatprocesi (sk.L.Orupa) 216. 5;6 Latviešu valoda I un Literatūra I (sk.S.Tretjaka) 206.D 5;6 Sports (sk.N.Avdotina) sporta zāle 5;6 Fizika I (sk.V.Cimmere) 305. 5;6 Latviešu valoda I un Literatūra I (sk.S.Igaune) 211.A 5;6 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis) 1.un 2.gr. (sk.D.Krone, S.Mazā) 402./210.A
7;8 Atslēdznieka darbi 1.gr.un 2.gr. (sk.A.Deiko, A.Moškanovs) 106.A 7;8 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis) 1.gr.un 2.gr. (sk.S.Mazā, D.Krone) 210.A/402. 7;8 Matemātika I (sk.L.Peipiņa) 304. 7;8 ___//___//__//__//__//__//__//__ __//__ 7;8 Flīzēšana (sk.R.Kokorēviča) 211.A 7;8 Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana PR.D. (sk.I.Sondors) 101.A 7;8 Svešvaloda I (B2)1.gr. un 2.gr. (sk.D.Launaga, A.Mihailova) 301./214. 7;8 Lietišķās saskarsmes pamatprincipi (sk.L.Orupa) 216. 7;8 Latviešu valoda I un Literatūra I (sk.S.Igaune) 206.D 7;8 Latviešu valoda I un Literatūra I (sk.I.Gredzena) 205.D 7;8 ___//___//___//___//___//___//___ ___//__ 7;8 Preču pakalpojumu izvēle EIKT infrastruktūras izveidei (sk.D.Dumpe) 403.
9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 Dabaszinības (ķīmija) (sk.L.Cekula) 306. 9;10 9;10 9;10
CETURTDIENA
1;2 Demontāža un montāža (sk.A.Kreija) 212.A 1;2 Transportlīdzekļu uzbūves pamati 1.un 2.gr. (sk.A.Deiko, A.Moškanovs) 106.A 1;2 Individuālu (vienkāršu) koka izstrādājumu izgatavošana 1.gr.un 2.gr. (sk.M.Blumbergs, A.Kopilovs) 102.D 1;2 Ģeodezisko darbu izpilde 1.gr.un 2.gr. (sk.G.Jurevičs, I.Sondors) 113. 1;2 Audzināšana (sk.I.Pluce) 115. 1;2 Audzināšana (sk.I.Pluce) 115. 1;2 Tūrisma un viesmīlības uzņēmuma  darbības pamatprocesi (sk.L.Orupa) 216. 1;2 Matemātika (sk.Dž.Vilkāja) 303. 1;2 Dokumentēšana (sk.L.Falaļejeva) 104. 1;2 EIKT pamatprocesi un darbu veidi (sk.D.Dumpe) 403. 1;2 Matemātika I (sk. L.Kučina) 304. 1;2 Matemātika I (sk.E.Ērmane) 302.
3;4 Transportlīdzekļu uzbūves pamati (sk.V.Tomsons) 210.A 3;4 Transportlīdzekļu uzbūves pamati 1.un 2.gr. (sk.A.Deiko, A.Moškanovs) 106.A 3;4 Individuālu (vienkāršu) koka izstrādājumu izgatavošana 1.gr.un 2.gr. (sk.M.Blumbergs, A.Kopilovs) 102.D 3;4 Sabiedrības un cilvēka drošība (1.līmenis) (sk.A.Kreija) 212.A 3;4 Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana (sk.I.Sondors) 202.A 3;4 Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana (sk.I.Sondors) 202.A 3;4 Viesmīlības pamatprincipi tūrisma un viesmīlības uzņēmumā (sk.I.Plūce) 115. 3;4 Lietišķās saskarsmes pamatprincipi (sk.L.Orupa) 216. 3;4 Matemātika (sk.L.Kučina) 304. 3;4 Matemātika I (sk.E.Ērmane) 302. 3;4 Būvniecības procesi un cauruļvadu iebūves veidi (sk.I.Gromova) 203.A 3;4 Sociālās zinības un vēsture (sk.I.Zudiļina) 204.D
Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums
5;6 Atslēdznieka darbi (sk.V.Tomsons) 210.A 5;6 Transportlīdzekļu uzbūves pamati 1.un 2.gr. (sk.A.Deiko, A.Moškanovs) 106.A 5;6 Individuālu (vienkāršu) koka izstrādājumu izgatavošana 1.gr.un 2.gr. (sk.M.Blumbergs, A.Kopilovs) 102.D 5;6 Ģeodezisko darbu izpilde 1.gr.un 2.gr. (sk.G.Jurevičs, I.Sondors) 113. 5;6 Sausā apmetuma veidošana (sk.R.Kokorēviča) 101.A 5;6 Svešvaloda I (B2) (sk.A.Mihailova) 214. 5;6 Viesmīlības pamatprincipi tūrisma un viesmīlības uzņēmumā 1.gr, un 2.gr. (sk.I.Pluce, Z.Miķelsone) 115. 5;6 Sagatavošanas viesu apkalpošanai 2.gr. (sk. A.Indersons)/ Svešvaloda (B1) 1.gr. (sk.T.Dzidzēviča) 213./301. 5;6 Svešvaloda (B1) 1.gr.un2.gr. (sk.O.Turyeva, O.Sozoņenko) 210.D/211.D 5;6 Sports (sk.K.Osipenko) sporta zāle 5;6 Matemātika I (sk. L.Kučina) 304. 5;6 Sabiedrība un cilvēka drošība (1., 2.līmenis)(sk.A.Kreija) 212.A
7;8 Audzināšana (sk.S.Beļajevskova) 210.A 7;8 Transportlīdzekļu uzbūves pamati 1.un 2.gr. (sk.A.Deiko, A.Moškanovs) 106.A 7;8 Individuālu (vienkāršu) koka izstrādājumu izgatavošana 1.gr.un 2.gr. (sk.M.Blumbergs, A.Kopilovs) 102.D 7;8 Latviešu valoda I un Literatūra I (sk.I.Gredzena) 205.D 7;8 Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde Pr.D (sk.J.Vucēns) 202.A 7;8 Ģeodēzisko darbu izpilde PR.D. (sk.I.Sondors) 113. 7;8 Viesmīlības pamatprincipi tūrisma un viesmīlības uzņēmumā 1.gr, un 2.gr. (sk.I.Pluce, Z.Miķelsone) 115. 7;8 Sagatavošanas viesu apkalpošanai 2.gr. (sk. A.Indersons)/ Svešvaloda (B1) 1.gr. (sk.T.Dzidzēviča) 213./301. 7;8 Matemātika (sk.L.Kučina) 304. 7;8 Sabiedrības un cilvēka drošiba (1.līmenis)(sk.A.Kreija) 212.A 7;8 Būvniecības procesi un cauruļvadu iebūves veidi 1.gr.un 2.gr. (sk.I.Gromova, A.Saveļjevs) 203.A 7;8 Audzināšana (sk.I.Zudiļina) 204.D
9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10
PIEKTDIENA
1;2 Transportlīdzekļu uzbūves pamati 1.un 2.gr. (sk.A.Deiko, A.Granskis) 106.A 1;2 no plkst.9.10 Audzināšana (sk.M.Pūre) 112.V 1;2 Audzināšana (sk. S.Mazā) 209.D 1;2 no plkst.9.10 Audzināšana (sk.N.Bergfelde) 210.A 1;2 Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana PR.D. (sk.I.Sondors) 113 1;2 Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana PR.D. (sk.I.Sondors) 113 1;2 Svešvaloda I (B2)2.gr.(sk.A.Mihailova)/  Svešvaloda (B1)1.gr. (sk.T.Dzidzēviča) 214/ 216 1;2 Audzināšana (sk. S.Tretjaka) 206.D 1;2 no plkst.9.10 Audzināšana (sk.T.Ceriņa) 302. 1;2 Sabiedrības un cilvēka drošība (1.līmenis) (sk.A.Kreija) 212.a 1;2 Svešvaloda 1./2. grupa (sk.D.Launaga/ sk.A.Mihailova) 301/214 1;2 Sistēmu programmēšana (sk.M.Mateša) 402.
3;4 Transportlīdzekļu uzbūves pamati 1.un 2.gr. (sk.A.Deiko, A.Granskis) 106.A 3;4 Demontāža un montāža (sk.A.Kreija) 212.A 3;4 Kokrūpniecības nozares uzņēmuma pamatprocesi (sk.M.Blumbergs) 211.D 3;4 Matemātika I (sk.L.Peipiņa) 304 3;4 Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana PR.D. (sk.I.Sondors) 113 3;4 Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana PR.D. (sk.I.Sondors) 113 3;4 Svešvaloda I (B2)1.gr.(sk.D.Launaga)/  Svešvaloda (B1)2.gr. (sk.T.Dzidzēviča) 301/ 216 3;4 Telpu un vides sagatavošana viesu uzņemšanai (L.Orupa) 116.V 3;4 Dokumentēšana praktiskie darbi 1./.2 (sk.L.Falaļejeva/ sk. K.Tabunova) 104/ 103 3;4 EIKT pamatprocesi un darbu veidi  (sk.D.Dumpe) 103 3;4 Sports (sk.K.Osipenko) sporta zāle 3;4 Algoritmēšanas un programmēšanas pamati 1.gr.(sk.K.Veiss)/Datorsistēmas un datortīkli 2.gr.(sk.V.Eglītis) 402./406.
Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums
5;6 Transportlīdzekļu uzbūves pamati 1.un 2.gr. (sk.A.Deiko, A.Granskis) 106.A 5;6 Transportlīdzekļu uzbūves pamati (sk.V.Tomsons) 210.A 5;6 Matemātika I (sk.L.Peipiņa) 304 5;6 Sabiedrības un cilvēka drošība (1.līmenis) (sk.A.Kreija) 212.A 5;6 Svešvaloda I (B2) (sk.I.Gode) 215 5;6 Svešvaloda I (B2) (sk.A.Mihailova) 214. 5;6  Audzināšana (sk.S.Pekarska) 211.A 5;6 Telpu un vides sagatavošana viesu uzņemšanai (L.Orupa) 116.V 5;6 Dokumentēšana praktiskie darbi 1./.2 (sk.L.Falaļejeva/ sk. K.Tabunova) 104/ 103 5;6 Audzināšana (sk.I.Zudiļina) 204.D 5;6 Audzināšana (sk.T.Ceriņa) 112.V 5;6 Algoritmēšanas un programmēšanas pamati 2.gr.(sk.K.Veiss)/Datorsistēmas un datortīkli 1.gr.(sk.V.Eglītis) 402./406.
7;8 Transportlīdzekļu uzbūves pamati 1.un 2.gr. (sk.A.Deiko, A.Granskis) 106.A 7;8 Svešvaloda I (B2 ) 1.gr.un2.gr. (sk.A.Mihailova, I.Gode) 214./216. 7;8 7;8 7;8 7;8 7;8 7;8 7;8 7;8 7;8 7;8 Algoritmēšanas un programmēšanas pamati (sk.K.Veiss) 402.
9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10