Jelgavas tehnikums - 2. kursa stundu saraksts (06.11.2023.-01.12.2023.)
Diena
201. 202. 203. 204. 205. no 10.11. -22.12. pr. 205.a no 10.11.-22.12.  pr. 206. 208. 209. 210.
St.
Mācību priekšmets Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets Telpas Nr.
PIRMDIENA
1;2 Autoatslēdznieka prakse (sk.A.Granskis) UZŅ. 1;2 ___//__//__//__//__//__//__//__//__//__ __//__ 1;2 Ģeogrāfija I (sk.S.Pekarska) 202.A 1;2 Flīzēšana (sk.R.Kokorēviča) 101.A 1;2 Viesu apkalpošana izmitināšanas un apkalpošanas mītnēs PR.D.  (sk.Z.Miķelsone) UZŅ. 1;2 Viesu pasūtījumu pieņemšana Pr.d.  (sk.E.Preimane) UZŅ. 1;2 Sports (sk.N.Avdotina) sporta zāle 1;2 Datortehnikas komplektēšana un montāža pr.d. (sk.K.Ļubinskis) 405. 1;2 Apkures sistēmas pieslēgšana siltuma avotam (sk.I.Gromova) 203.A 1;2 Dabaszinības (ķīmija) (sk.L.Cekula) 306.
3;4 Autoatslēdznieka prakse (sk.A.Granskis) UZŅ. 3;4 Mehānizēta koksnes līmēšana pr.d.(sk.A.Kopilovs) 102.D 3;4 Sports (sk.K.Osipenko) sporta zāle 3;4 Flīzēšana 1.un 2.gr. (sk.R.Kokorēviča, I.Sondors) 101.A 3;4 Viesu apkalpošana izmitināšanas un apkalpošanas mītnēs PR.D.  (sk.Z.Miķelsone) UZŅ. 3;4 Viesu pasūtījumu pieņemšana Pr.d.  (sk.E.Preimane) UZŅ. 3;4 Latviešu valoda I un Literatūra I (sk.G.Alksne) 207.D 3;4 Datortehnikas komplektēšana un montāža pr.d. (sk.K.Ļubinskis) 405. 3;4 Latviešu  valoda I un Literatūra I (sk.S.Igaune) 204.D 3;4 Matemātikas speciālās nodaļas 2.gr.(sk.L.Peipiņa)/                                          Datu bāzu programmēšana 1.gr. (sk.U.Grunde-Zeiferts) 304./401.
5 Autoatslēdznieka prakse (sk.A.Granskis) UZŅ. 5 Mehānizēta koksnes līmēšana pr.d.(sk.A.Kopilovs) 102.D 5 Latviešu valoda I un Literatūra I (sk.I.Gredzena) 205.D 5 Flīzēšana 1.un 2.gr. (sk.R.Kokorēviča, I.Sondors) 101.A 5 Viesu apkalpošana izmitināšanas un apkalpošanas mītnēs PR.D.  (sk.Z.Miķelsone) UZŅ. 5 Viesu pasūtījumu pieņemšana Pr.d.  (sk.E.Preimane) UZŅ. 5 Korporatīvā komunikācija (sk.M.Pūre) 211.A 5 Svešvaloda (B1) 1.gr.un 2gr. (sk.O.Turyeva, O.Sizoņenko) 210.D/209.D 5 Sports (sk.G.Veinbergs) sporta zāle 5 Datorsistēmas un datortīkli (sk.V.Eglītis) 406.
Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums
6 Autoatslēdznieka prakse (sk.A.Granskis) UZŅ. 6 Mehānizēta koksnes līmēšana pr.d.(sk.A.Kopilovs) 102.D 6 Latviešu valoda I un Literatūra I (sk.I.Gredzena) 205.D 6 Flīzēšana 1.un 2.gr. (sk.R.Kokorēviča, I.Sondors) 101.A 6 Viesu apkalpošana izmitināšanas un apkalpošanas mītnēs PR.D.  (sk.Z.Miķelsone) UZŅ. 6 Viesu pasūtījumu pieņemšana Pr.d.  (sk.E.Preimane) UZŅ. 6 Korporatīvā komunikācija (sk.M.Pūre) 211.A 6 Svešvaloda (B1) 1.gr.un 2gr. (sk.O.Turyeva, O.Sizoņenko) 210.D/209.D 6 Sports (sk.G.Veinbergs) sporta zāle 6 Datorsistēmas un datortīkli (sk.V.Eglītis) 406.
7 Autoatslēdznieka prakse (sk.A.Granskis) UZŅ. 7;8 Mehānizēta koksnes līmēšana pr.d.(sk.A.Kopilovs) 102.D 7;8 Sociālās zinības un vēsture (sk.S.Beļajevskova) 211.A 7;8 Flīzēšana 1.un 2.gr. (sk.R.Kokorēviča, I.Sondors) 101.A 7;8 Viesu apkalpošana izmitināšanas un apkalpošanas mītnēs PR.D.  (sk.Z.Miķelsone) UZŅ. 7;8 Viesu pasūtījumu pieņemšana Pr.d.  (sk.E.Preimane) UZŅ. 7;8 Valodas kultūras izpratne un izpausmes (1. līmenis) L/V(sk.G.Alksne) 207.D 7;8 Dabaszinības (ķīmija) (sk.L.Cekula) 306. 7;8 Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1., 2.līmenis) (sk.L.Bergmane) 208.D 7;8 Matemātikas speciālās nodaļas 1.gr.(sk.L.Peipiņa)/                                          Datu bāzu programmēšana 2.gr. (sk.U.Grunde-Zeiferts) 304./401.
9;10 9;10 Mehānizēta koksnes līmēšana pr.d.(sk.A.Kopilovs) 102.D 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10
OTRDIENA
1;2 Autoatslēdznieka prakse (sk.A.Granskis) UZŅ. 1;2 Sports (sk.K.Osipenko) sporta zāle 1;2 Sociālās zinības un vēsture (sk.S.Beļajevskova) 208.D 1;2 Latviešu valoda I un literatūra I (sk.S.Tretjaka) 209.D 1;2 Viesu apkalpošana izmitināšanas un apkalpošanas mītnēs PR.D.  (sk.Z.Miķelsone) UZŅ. 1;2 Viesu pasūtījumu pieņemšana Pr.d.  (sk.E.Preimane) UZŅ. 1;2 Latviešu valoda I un Literatūra I (sk.G.Alksne) 207.D 1;2 Biroja tehnikas apkope un remonts (sk.D.Dumpe) 403. 1;2 Dabaszinības (bioloģija) (sk.I.Domina) 305. 1;2 Datorsistēmas un datortīkli 1.gr. (sk.V.Eglītis)/Matemātikas speciālās nodaļas 2.gr.(sk.L.Peipiņa)  406./304.
3;4 Autoatslēdznieka prakse (sk.A.Granskis) UZŅ. 3;4 Svešvaloda (B1) (sk.O.Sizoņenko) 211.A 3;4 Mērījumu datu apkopošana un apstrāde Pr.d. 113. 3;4 Flīzēšana (sk.R.Kokorēviča) 203.A 3;4 Viesu apkalpošana izmitināšanas un apkalpošanas mītnēs PR.D.  (sk.Z.Miķelsone) UZŅ. 3;4 Viesu pasūtījumu pieņemšana Pr.d.  (sk.E.Preimane) UZŅ. 3;4 Korporatīvā komunikācija (sk.M.Pūre) 205.D 3;4 Dabaszinības (sk.I.Domina) 305. 3;4 Sociālās zinības un vēsture (sk.S.Beļajevskova) 208.D 3;4 Datorsistēmas un datortīkli 2.gr. (sk.V.Eglītis)/Matemātikas speciālās nodaļas 1.gr.(sk.L.Peipiņa)  406./304.
5 Autoatslēdznieka prakse (sk.A.Granskis) UZŅ. 5 Dabaszinības (bioloģija) (sk.I.Domina) 305. 5 Svešvaloda (B1) (sk.O.Turyeeva) 210.D 5 Flīzēšana (sk.R.Kokorēviča) 203.A 5 Viesu apkalpošana izmitināšanas un apkalpošanas mītnēs PR.D.  (sk.Z.Miķelsone) UZŅ. 5 Viesu pasūtījumu pieņemšana Pr.d.  (sk.E.Preimane) UZŅ. 5 Korporatīvā komunikācija (sk.M.Pūre) 204.D 5 Biroja tehnikas apkope un remonts (sk.D.Dumpe) 403. 5 Matemātika I (sk.Dž.Vilkāja) 303. 5 Datorsistēmas un datortīkli (sk.V.Eglītis) 406.
Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums
6 Autoatslēdznieka prakse (sk.A.Granskis) UZŅ. 6 Dabaszinības (bioloģija) (sk.I.Domina) 305. 6 Svešvaloda (B1) (sk.O.Turyeva) 210.D 6 Flīzēšana (sk.R.Kokorēviča) 203.A 6 Viesu apkalpošana izmitināšanas un apkalpošanas mītnēs PR.D.  (sk.Z.Miķelsone) UZŅ. 6 Viesu pasūtījumu pieņemšana Pr.d.  (sk.E.Preimane) UZŅ. 6 Korporatīvā komunikācija (sk.M.Pūre) 204.D 6 Biroja tehnikas apkope un remonts (sk.D.Dumpe) 403. 6 Matemātika I (sk.Dž.Vilkāja) 303. 6 Datorsistēmas un datortīkli (sk.V.Eglītis) 406.
7 Autoatslēdznieka prakse (sk.A.Granskis) UZŅ. 7;8 Sociālās zinības un vēsture (sk.S.Beļajevskova) 204.D 7;8 Sports (sk.K.Osipenko) sporta zāle 7;8 Svešvaloda (B1) 1.gr.un 2.gr. (sk.O.Turyeva) 210.D 7 Viesu apkalpošana izmitināšanas un apkalpošanas mītnēs PR.D.  (sk.Z.Miķelsone) UZŅ. 7;8 Viesu pasūtījumu pieņemšana Pr.d.  (sk.E.Preimane) UZŅ. 7;8 ___//___//___//__//__//__//__//__ __//__ 7;8 Biroja tehnikas apkope un remonts praktiskie darbi (sk.D.Dumpe) 403. 7;8 Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1., 2.līmenis) (sk.L.Bergmane) 208.D 7;8 Latviešu valoda I un Literatūra I (sk.S.Igaune) 210.A
9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10
TREŠDIENA
1;2 Autoatslēdznieka prakse (sk.A.Granskis) UZŅ. 1;2 __//__//__//__//__//__//___//__//__//__//__//__ __//__ 1;2 Mērījumu datu apkopošana un apstrāde (sk.G.Jurevičs) 113. 1;2 Fizika I (sk.V.Cimmere) 305. 1;2 Viesu apkalpošana izmitināšanas un apkalpošanas mītnēs PR.D.  (sk.Z.Miķelsone) UZŅ. 1;2 Viesu pasūtījumu pieņemšana Pr.d.  (sk.E.Preimane) UZŅ. 1;2 __//__//__//__//__//__//__//__//__ __//__ 1;2 Sports (sk.G.Veinbergs) sporta zāle 1;2 __//__//__//__//__//__//__//__//__ __//__ 1;2 Svešvaloda I (B2) 1.gr. (sk.D.Launaga)/         Datu bāzu programmēšana 2.gr. (sk.U.Grunde-Zeiferts) 301./401.
3;4 Autoatslēdznieka prakse (sk.A.Granskis) UZŅ. 3;4 Dekoratīvu koka izstrādājumu elementu izgatavošana PR.D.(sk.A.Kopilovs) 102.D 3;4 Ģeogrāfija I (sk.S.Pekarska) 210.A 3;4 Latviešu valoda I un literatūra I (sk.S.Tretjaka) 206.D 3;4 Viesu apkalpošana izmitināšanas un apkalpošanas mītnēs PR.D.  (sk.Z.Miķelsone) UZŅ. 3;4 Viesu pasūtījumu pieņemšana Pr.d.  (sk.E.Preimane) UZŅ. 3;4 Korporatīvā komunikācija (sk.M.Pūre) 216. 3;4 Sociālās zinības un vēsture (sk.I.Zudiļina) 204.D 3;4 Valodas kultūras izpratne un izpausmes (1., 2. līmenis) L/V (sk.S.Igaune) 211.A 3;4 Matemātika I (sk.L.Peipiņa) 304.
5 Autoatslēdznieka prakse (sk.A.Granskis) UZŅ. 5 Dekoratīvu koka izstrādājumu elementu izgatavošana Pr.D. (sk.A.Kopilovs) 102.D 5 Matemātika I (sk.G.Ūlande) 302. 5 Krāsošana (teorija) (sk.J.Vucēns) 202.A 5 Viesu apkalpošana izmitināšanas un apkalpošanas mītnēs PR.D.  (sk.Z.Miķelsone) UZŅ. 5 Viesu pasūtījumu pieņemšana Pr.d.  (sk.E.Preimane) UZŅ. 5 Produkta uzskaites un finanšu dokumentēšana (sk.E.Preimane) 116.V 5 Dabaszinības (ķīmija) (sk.L.Cekula) 306. 5 Valodas kultūras izpratne un izpausmes (1., 2. līmenis) A/V (sk.I.Āboliņa) 213. 5 Svešvaloda I (B2) 2.gr. (sk.A.Mihailova)/         Datu bāzu programmēšana 1.gr. (sk.U.Grunde-Zeiferts) 214./401.
Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums
6 Autoatslēdznieka prakse (sk.A.Granskis) UZŅ. 6 Dekoratīvu koka izstrādājumu elementu izgatavošana Pr.D. (sk.A.Kopilovs) 102.D 6 Matemātika I (sk.G.Ūlande) 302. 6 Krāsošana (teorija) (sk.J.Vucēns) 202.A 6 Viesu apkalpošana izmitināšanas un apkalpošanas mītnēs PR.D.  (sk.Z.Miķelsone) UZŅ. 6 Viesu pasūtījumu pieņemšana Pr.d.  (sk.E.Preimane) UZŅ. 6 Produkta uzskaites un finanšu dokumentēšana (sk.E.Preimane) 116.V 6 Dabaszinības (ķīmija) (sk.L.Cekula) 306. 6 Valodas kultūras izpratne un izpausmes (1., 2. līmenis) A/V (sk.I.Āboliņa) 301. 6 Svešvaloda I (B2) 2.gr. (sk.A.Mihailova)/         Datu bāzu programmēšana 1.gr. (sk.U.Grunde-Zeiferts) 214./401.
7 Autoatslēdznieka prakse (sk.A.Granskis) UZŅ. 7;8 Dekoratīvu koka izstrādājumu elementu izgatavošana Pr.D. (sk.A.Kopilovs) 102.D 7;8 Audzināšana (sk.T.Ceriņa) 112.V 7;8 Fizika I (sk.V.Cimmere) 305. 7;8 Viesu apkalpošana izmitināšanas un apkalpošanas mītnēs PR.D.  (sk.Z.Miķelsone) UZŅ. 7;8 Viesu pasūtījumu pieņemšana Pr.d.  (sk.E.Preimane) UZŅ. 7;8 Matemātika (sk.G.Ūlande) 302. 7;8 __//__//__//__//__//__//__//__//__ __//__ 7;8 Sports (sk.G.Veinbergs) sporta zāle 7;8 Sociālās zinības un vēsture (sk.I.Zudiļina) 204.D
9;10 9;10 Dekoratīvu koka izstrādājumu elementu izgatavošana Pr.D. (sk.A.Kopilovs) 102.D 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 Fizika I (sk.V.Cimmere) 305. 9;10
CETURTDIENA
1;2 Autoatslēdznieka prakse (sk.A.Granskis) UZŅ. 1;2 Dabaszinības (bioloģija)(sk.I.Domina) 306. 1;2 Svešvaloda (B1)(sk.O.Turyeva) 210.D 1;2 Sports (sk.K.Osipenko) sporta zāle 1;2 Viesu apkalpošana izmitināšanas un apkalpošanas mītnēs PR.D.  (sk.Z.Miķelsone) UZŅ. 1;2 Viesu pasūtījumu pieņemšana Pr.d.  (sk.E.Preimane) UZŅ. 1;2 Korporatīvā komunikācija 1.gr.(sk.M.Pūre)/ Klientu vajadzību izpēte 2.gr.(sk.A.Lēnerts) 206.D/404. 1;2 Audzināšana (sk.T.Ceriņa) 112.V 1;2 Sociālās zinības un vēsture (sk.S.Beļajevskova) 211.A 1;2 Sistēmu programmēšana 1.gr. Un 2.gr. (sk.M.Mateša, U.Grunde-Zeiferts) 402./401.
3;4 Autoatslēdznieka prakse (sk.A.Granskis) UZŅ. 3;4 Sports (sk.K.Osipenko) sporta zāle 3;4 Mērniecības darbi (sk.G.Jurevičs) 113. 3;4 Valodas kultūras izpratne un izpausmes (1., 2. līmenis) L/V (sk.S.Tretjaka) 205.D 3;4 Viesu apkalpošana izmitināšanas un apkalpošanas mītnēs PR.D.  (sk.Z.Miķelsone) UZŅ. 3;4 Viesu pasūtījumu pieņemšana Pr.d.  (sk.E.Preimane) UZŅ. 3;4 Korporatīvā komunikācija 2.gr.(sk.M.Pūre)/ Klientu vajadzību izpēte 1.gr.(sk.A.Lēnerts) 206.D/404. 3;4 Biroja tehnikas apkope un remonts PR.D. (sk.D.Dumpe) 403. 3;4 Dabaszinības (bioloģija) (sk.I.Domina) 306. 3;4 Fizika I (sk.V.Cimmere) 305.
5 Autoatslēdznieka prakse (sk.A.Granskis) UZŅ. 5 Latiešu valoda I un Literatūra I (sk.I.Gredzena) 205.D 5 Matemātika I (sk.G.Ūlande) 302. 5 Iniciatīvā un uzņēmējdarbība (1., 2. līmenis) (sk.L.Bergmane) 208.D 5 Viesu apkalpošana izmitināšanas un apkalpošanas mītnēs PR.D.  (sk.Z.Miķelsone) UZŅ. 5 Viesu pasūtījumu pieņemšana Pr.d.  (sk.E.Preimane) UZŅ. 5 Klientu vajadzību izpēte (sk.A.Lēnerts) 404. 5 Biroja tehnikas apkope un remonts PR.D. (sk.D.Dumpe) 403. 5 Matemātika I (sk.Dž.Vilkāja) 303. 5 Dabaszinības (bioloģija) (sk.B.Lukaševiča) 211.A
Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums
6 Autoatslēdznieka prakse (sk.A.Granskis) UZŅ. 6 Latiešu valoda I un Literatūra I (sk.I.Gredzena) 205.D 6 Matemātika I (sk.G.Ūlande) 302. 6 Iniciatīvā un uzņēmējdarbība (1., 2. līmenis) (sk.L.Bergmane) 208.D 6 Viesu apkalpošana izmitināšanas un apkalpošanas mītnēs PR.D.  (sk.Z.Miķelsone) UZŅ. 6 Viesu pasūtījumu pieņemšana Pr.d.  (sk.E.Preimane) UZŅ. 6 Klientu vajadzību izpēte (sk.A.Lēnerts) 404. 6 Biroja tehnikas apkope un remonts PR.D. (sk.D.Dumpe) 403. 6 Matemātika I (sk.Dž.Vilkāja) 303. 6 Dabaszinības (bioloģija) (sk.B.Lukaševiča) 211.A
7 Autoatslēdznieka prakse (sk.A.Granskis) UZŅ. 7;8 Audzināšana (sk.T.Ceriņa) 214. 7;8 Grīdu ieklāšana (teorija) (sk.J.Vucēns) 202.A 7;8 Matemātika I (sk.G.Ūlande) 302. 7 Viesu apkalpošana izmitināšanas un apkalpošanas mītnēs PR.D.  (sk.Z.Miķelsone) UZŅ. 7;8 Viesu pasūtījumu pieņemšana Pr.d.  (sk.E.Preimane) UZŅ. 7;8 Klientu vajadzību izpēte (sk.A.Lēnerts) 404. 7;8 Biroja tehnikas apkope un remonts PR.D. (sk.D.Dumpe) 403. 7;8 Latviešu valoda I un Literatūra I (sk.S.Igaune) 207.D 7;8 Audzināšana (sk.M.Pūre) 112.V
9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10
PIEKTDIENA
1;2 Autoatslēdznieka prakse (sk.A.Granskis) UZŅ. 1;2 Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (1.,2.līmenis) A/V(sk.I.Gode) 216. 1;2 Ģeogrāfija I (sk.S.Pekarska) 210.A 1;2 Brīva stunda 1;2 Viesu apkalpošana izmitināšanas un apkalpošanas mītnēs PR.D.  (sk.Z.Miķelsone) UZŅ. 1;2 Viesu pasūtījumu pieņemšana Pr.d.  (sk.E.Preimane) UZŅ. 1;2 Audzināšana (sk.G.Alksne) 207.D 1;2 Lokalo tīklu ierīkošana un uzturēšana (sk. V.Eglītis) 406 1;2 Sanitārtehnisko iekārtu uzstādīšana un pieslēgšana 1.gr.un 2.gr. (sk.J.Sutens, A. Saveļjevs) 205.A 1;2 __//__//__//__//__//__//__//__//__//__ __//__//__
3;4 Autoatslēdznieka prakse (sk.A.Granskis) UZŅ. 3;4 Matemātika I (sk.G.Ūlande) 302. 3;4 Sociālās zinības un vēsture (sk.S.Beļajevskova) 210.A 3;4 Valodas kultūras izpratne un izpausmes (1., 2. līmenis) L/V (sk.S.Tretjaka) 206.D 3;4 Viesu apkalpošana izmitināšanas un apkalpošanas mītnēs PR.D.  (sk.Z.Miķelsone) UZŅ. 3;4 Viesu pasūtījumu pieņemšana Pr.d.  (sk.E.Preimane) UZŅ. 3;4 Korporatīvā komunikācija (sk.M.Pūre) 103 3;4 Valodas kultūras izpratne un izpausmes (1., 2. līmenis) A/V(sk.I.Gode) 215 3;4 Sanitārtehnisko iekārtu uzstādīšana un pieslēgšana 1.gr.un 2.gr. (sk.J.Sutens, A. Saveļjevs) 205.A 3;4 Sistēmu programmēšana 1.gr. Un 2.gr. (sk.M.Mateša, U.Grunde-Zeiferts) Attālināti
5 Autoatslēdznieka prakse (sk.A.Granskis) UZŅ. 5 Koksnes mehāniskā apstrāde (sk.M.Blumbergs) 211.D 5 Matemātika I (sk.G.Ūlande) 302 5 Sports (sk.G.Veinbergs) sporta zāle 5 Viesu apkalpošana izmitināšanas un apkalpošanas mītnēs PR.D.  (sk.Z.Miķelsone) UZŅ. 5 Viesu pasūtījumu pieņemšana Pr.d.  (sk.E.Preimane) UZŅ. 5 Korporatīvā komunikācija (sk.M.Pūre) 103 5 Svešvaloda (B1) 1.gr.un 2gr. (sk.O.Turyeva, O.Sizoņenko) 210.D/ 204.D 5 Audzināšana (sk.N.Jakušova) 211.A 5 Sistēmu programmēšana 1.gr. Un 2.gr. (sk.M.Mateša, U.Grunde-Zeiferts) Attālināti
Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums
6 Autoatslēdznieka prakse (sk.A.Granskis) UZŅ. 6 Koksnes mehāniskā apstrāde (sk.M.Blumbergs) 211.D 6 Matemātika I (sk.G.Ūlande) 302 6 Sports (sk.G.Veinbergs) sporta zāle 6 Viesu apkalpošana izmitināšanas un apkalpošanas mītnēs PR.D.  (sk.Z.Miķelsone) UZŅ. 6 Viesu pasūtījumu pieņemšana Pr.d.  (sk.E.Preimane) UZŅ. 6 Korporatīvā komunikācija (sk.M.Pūre) 103 6 Svešvaloda (B1) 1.gr.un 2gr. (sk.O.Turyeva, O.Sizoņenko) 210.D/ 204.D 6 Audzināšana (sk.N.Jakušova) 211.A 6 Sistēmu programmēšana 1.gr. Un 2.gr. (sk.M.Mateša, U.Grunde-Zeiferts) Attālināti
7 Autoatslēdznieka prakse (sk.A.Granskis) UZŅ. 7;8 7;8 7;8 Audzināšana (sk.S.Tretjaka) 206.D 7 Viesu apkalpošana izmitināšanas un apkalpošanas mītnēs PR.D.  (sk.Z.Miķelsone) UZŅ. 7;8 Viesu pasūtījumu pieņemšana Pr.d.  (sk.E.Preimane) UZŅ. 7;8 Dabaszinības (I.Domina) 215 7;8 7;8 7;8 Sistēmu programmēšana 1.gr. Un 2.gr. (sk.M.Mateša, U.Grunde-Zeiferts) Attālināti
9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 Sistēmu programmēšana 1.gr. Un 2.gr. (sk.M.Mateša, U.Grunde-Zeiferts) Attālināti