Jelgavas tehnikums - 3. kursa stundu saraksts (06.11.2023.-01.12.2023.)
Diena
301. 302. 303. 304. 305. 305.a 306. no 17.11.-22.12. pr. 308. 309.no 13.11.-22.12. pr. 310.
St.
Mācību priekšmets Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets Telpas Nr.
PIRMDIENA
1;2 Dabaszinības (sk.I.Domina) 212. 1;2 Mēbeļu izgatavošana (sk.A.Kopilovs) 211.D 1;2 Matemātika I (sk.L.Peipiņa) 304. 1;2 Latviešu valoda I un literatūra I (sk.I.Cunska-Brahmane) 206.D 1;2 Uzskaites un atskaites dokumentācijas sagatavošana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā (sk.I.Pluce) 213. 1;2 Iniciātīva un uzņēmējdarbība (1.,2.līmenis) (sk.L.Bergmane) 208.D 1;2 Sabiedrības un cilvēka drošība (2.līmenis) (sk.E.Preimane) 116.V 1;2 Biroja tehnikas apkope un remonts PR.D (sk.D.Dumpe) UZŅ. 1;2 Apkures sistēmu montāža 1.gr.un 2.gr. (sk.J.Sutens, A.Saveļjevs) 205.A 1;2 Tīmekļa vietņu programmēšana (WEB) (sk.U.Grunde-Zeiferts) 401.
3;4 Automobiļu šasijas remonts (sk.A.Granskis) 211.A 3;4 Latviešu valoda I un literatūra I (sk.I.Cunska-Brahmane) 206.D 3;4 Sports (sk.G.Veinbergs) sporta zāle 3;4 Dekoratīvo dizaina akustisko sistēmu montāža (teorija) (sk.J.Vucēns) 202.A 3;4 Svešvaloda I (B2) (sk.M.Petruks) 215. 3;4 Dabaszinības (sk.I.Domina) 212. 3;4 Sabiedrības un cilvēka drošība (2.līmenis) (sk.E.Preimane) 116.V 3;4 Biroja tehnikas apkope un remonts PR.D (sk.D.Dumpe) UZŅ. 3;4 Apkures sistēmu montāža 1.gr.un 2.gr. (sk.J.Sutens, A.Saveļjevs) 205.A 3;4 Fizika I (sk.V.Cimmere) 305.
Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums
5;6 Virsbūves remonta pamati (sk.V.Tomsons) 210.A 5;6 Matemātika I (sk.L.Peipiņa) 304. 5;6 Fizika I pr.d.(sk.V.Cimmere) 305. 5;6 Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1., 2.līmenis) (sk.L.Bergmane) 208.D 5;6 Sports (sk.N.Avdotina) sporta zāle 5;6 Svešvaloda I (B2) (sk.M.Petruks) 215. 5;6 Lietišķo tikšanos organizēšana (sk.K.Tabunova) 103. 5;6 Biroja tehnikas apkope un remonts PR.D (sk.D.Dumpe) UZŅ. 5;6 Apkures sistēmu montāža 1.gr.un 2.gr. (sk.J.Sutens, A.Saveļjevs) 205.A 5;6 Latviešu valoda I un Literatūra I (sk.I.Cunska-Brahmane) 206.D
7;8 Fizika I (sk.V.Cimmere) 305. 7;8 Latviešu valoda I un literatūra I (sk.I.Cunska-Brahmane) 206.D 7;8 Latviešu valoda I un Literatūra I (sk.S.Tretjaka) 204.D 7;8 ___//___//___//___//___//___//___ __//__ 7;8 Dabaszinības (sk.I.Domina) 212. 7;8 Sports (sk.N.Avdotina) sporta zāle 7;8 Audzināšana (sk. K.Tabunova) 103. 7;8 Biroja tehnikas apkope un remonts PR.D (sk.D.Dumpe) UZŅ. 7;8 Apkures sistēmu montāža 1.gr.un 2.gr. (sk.J.Sutens, A.Saveļjevs) 205.A 7;8  Svešvaloda I (B2) 1.gr.un 2.gr.(sk.M.Petruks) 215.
9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10
OTRDIENA
1;2 Automobiļu šasijas remonts 1.gr.un 2.gr. (sk.A.Granskis, A.Moškanovs) 106.A 1;2 __//__//__//__//__//__//___//__//__//__//__//__ __//__ 1;2 Mērījumu datu apkopošana un apstrāde (sk.G.Jurevičs) 113. 1;2 Dekoratīvā  krāsošana PR.D. (sk.I.Sondors) 101.A 1;2 Latviešu valoda I un Literatūra I (sk.I.Cunska-Brahmane) 206.D 1;2 Norēķini ar viesi (sk.A.Indersons) 212. 1;2 Klientu vajadzību izpēte 1.gr.(sk.A.Lēnerts)/Profesionālā saziņa svešvalodās 2.gr. A.V.(sk.I.Āboliņa) 404./117. 1;2 Biroja tehnikas apkope un remonts PR.D (sk.D.Dumpe) UZŅ. 1;2 Sabiedrības un cilvēka drošība (1., 2.līmenis) (sk.A.Kreija) 212.A 1;2 Datu bāzu programmēšana 1.gr. (sk.U.Grunde-Zeiferts)/ Svešvaloda (B1)2.gr.(sk.O.Sizoņenko) 401./211.A
3;4 Automobiļu šasijas remonts 1.gr.un 2.gr. (sk.A.Granskis, A.Moškanovs) 106.A 3;4 Svešvaloda I(B2) (sk.I.Gode) 215. 3;4 Latviešu valoda I un Literatūra I (sk.S.Tretjaka) 209.D 3;4 Dekoratīvā  krāsošana PR.D. (sk.I.Sondors) 101.A 3;4 Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (2.līmenis) L/V (sk.G.Alksne) 207.D 3;4 Norēķini ar viesi (sk.A.Indersons) 212. 3;4 Klientu vajadzību izpēte 1.gr.(sk.A.Lēnerts)/Profesionālā saziņa svešvalodās 2.gr. A.V.(sk.I.Āboliņa) 404./117. 3;4 Biroja tehnikas apkope un remonts PR.D (sk.D.Dumpe) UZŅ. 3;4 Latviešu valoda I un literatūra I (sk.I.Cunska-Brahmane) 206.D 3;4 Datu bāzu programmēšana 2.gr. (sk.U.Grunde-Zeiferts)/ Svešvaloda (B1)1.gr.(sk.O.Turyeva) 401./210.D
Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums
5;6 Automobiļu šasijas remonts 1.gr.un 2.gr. (sk.A.Granskis, A.Moškanovs) 106.A 5;6 Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1., 2.līmenis) (sk.L.Bergmane) 208.D 5;6 Mērījumu datu apkopošana un apstrāde  PR.D.(sk.G.Jurevičs) 113. 5;6 Dekoratīvā  krāsošana PR.D. (sk.I.Sondors) 101.A 5;6 Lietišķās sarakstes nodrošīnāšana un informācijas aprīte (sk.L.Orupa) 216. 5;6 Uzskaites un atskaites dokumentācija (sk.I.Pluce) 213. 5;6 Klientu vajadzību izpēte 2.gr.(sk.A.Lēnerts)/Profesionālā saziņa svešvalodās 1.gr. A.V.(sk.I.Āboliņa) 404./117. 5;6 Biroja tehnikas apkope un remonts PR.D (sk.D.Dumpe) UZŅ. 5;6 Sports (sk.K.Osipenko) sporta zāle 5;6 Latviešu valoda I un Literatūra I (sk.I.Cunska-Brahmane) 206.D
7;8 Automobiļu šasijas remonts 1.gr.un 2.gr. (sk.A.Granskis, A.Moškanovs) 106.A 7;8 Matemātika I (sk.L.Peipiņa) 304. 7;8 Mērījumu datu apkopošana un apstrāde  PR.D.(sk.G.Jurevičs) 113. 7;8 Dekoratīvā  krāsošana PR.D. (sk.I.Sondors) 101.A 7;8 Latviešu valoda I un Literatūra I (sk.I.Cunska-Brahmane) 206.D 7;8 Latviešu valoda I un literatūra I (sk.G.Alksne) 207.D 7;8 Klientu vajadzību izpēte 2.gr.(sk.A.Lēnerts)/Profesionālā saziņa svešvalodās 1.gr. A.V.(sk.I.Āboliņa) 404./117. 7 Biroja tehnikas apkope un remonts PR.D (sk.D.Dumpe) UZŅ. 7;8 Matemātika I (sk.G.Ūlande) 302. 7;8 __//__//__//__//__//__//___//__//__//__//__//__ __//__
9;10 9;10 Mēbeļu izgatavošana (sk.A.Kopilovs) 211.D 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10
TREŠDIENA
1;2 Rasēšana 1.gr. (sk.A.Rudzītis)/ Svešvaloda I 2.gr. (sk.M.Petruks) 208.D/215. 1;2 Mēbeļu izgatavošana (sk.A.Kopilovs) 211.D 1;2 Latviešu valoda I un Literatūra I (sk.S.Tretjaka) 206.D 1;2 Audzināšana (sk.E.Preimane) 116.V 1;2 Konferenču un semināru apkalpošana (sk.S.Miķelsone-Braže) 212. 1;2 Uzskaites un atskaites dokumentācija (sk.I.Pluce) 213. 1;2 Klientu vajadzību izpēte 1.gr.(sk.A.Lēnerts)/Profesionālā saziņa svešvalodās 2.gr. Kr.V(sk.O.Turjeva) 404./210.D 1;2 Biroja tehnikas apkope un remonts PR.D (sk.D.Dumpe) UZŅ. 1;2 Brīva stunda 1;2 Sabiedrības un cilvēka drošība (1., 2.līmenis) (sk.A.Kreija) 212.A
3;4 Rasēšana 1.gr. (sk.A.Rudzītis)/ Automobiļu elektroiekārtu remonts 2.gr.(sk.A.Kreija) 208.D/212.A 3;4 Fizika I (sk.V.Cimmere) 305. 3;4 Sports (sk.G.Veinbergs) sporta zāle 3;4 Sabiedrības un cilvēķa drošība (2.līmenis)(sk.E.Preimane) 116.V 3;4 Konferenču un semināru apkalpošana Pr.D. (sk.S Miķelsone-Braže) 212. 3;4 Uzskaites un atskaites dokumentācija PR.D. (sk.I.Pluce) 213. 3;4 Klientu vajadzību izpēte 1.gr.(sk.A.Lēnerts)/Profesionālā saziņa svešvalodās 2.gr. Kr.V(sk.O.Turjeva) 404./210.D 3;4 Biroja tehnikas apkope un remonts PR.D (sk.D.Dumpe) UZŅ. 3;4 Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (2.līmenis) A/V (sk.I.Āboliņa) 213 3;4 Datu bāzu programmēšana 1.gr. (sk.U.Grunde-Zeiferts)/ Svešvaloda I (B2)2.gr.(sk.M.Petruks) 401./215.
Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums
5;6 Rasēšana2.gr. (sk.A.Rudzītis)/ Svešvaloda I 1.gr. (sk.M.Petruks) 208.D/215. 5;6 Detaļu izgatavošana ar datorizētām kokapstrādes iekārtām (sk.M.Blumbergs) 211.D 5;6 Mērniecības darbi pr.d.  (sk.G.Jurevičs) 113. 5;6 Matemātika I (sk.Dž.Vilkāja) 303. 5;6 Konferenču un semināru apkalpošana Pr.D. (sk.S Miķelsone-Braže) 212. 5;6 Sabiedrības un cilvēka drošība (2.līmenis) (sk.A.Kreija) 212.A 5;6 Klientu vajadzību izpēte 2.gr.(sk.A.Lēnerts)/Profesionālā saziņa svešvalodās 1.gr. Kr.V(sk.O.Turjeva) 404./210.D 5;6 Biroja tehnikas apkope un remonts PR.D (sk.D.Dumpe) UZŅ. 5;6 Matemātika (G.Ūlande) 302 5;6 Matemātika I (sk.L.Peipiņa) 304.
7;8 Rasēšana 2.gr. (sk.A.Rudzītis)/ Automobiļu elektroiekārtu remonts 1.gr.(sk.A.Kreija) 208.D/212.A 7;8 Detaļu izgatavošana ar datorizētām kokapstrādes iekārtām (sk.M.Blumbergs) 211.D 7;8 Mērniecības darbi pr.d.  (sk.G.Jurevičs) 113. 7;8 Dekoratīvo dizaina akustisko sistēmu montāža (teorija) (sk.J.Vucēns) 202.A 7;8 Viesu uzņemšanas dienesta pakalpojumu nodrošināšana (sk.S.Miķelsone-Braže) 212. 7;8 Tehnoloģiskās dokumentācijas izstrāde (sk.I.Pluce) 213. 7;8 Klientu vajadzību izpēte 2.gr.(sk.A.Lēnerts)/Profesionālā saziņa svešvalodās 1.gr. Kr.V(sk.O.Turjeva) 404./210.D 7 Biroja tehnikas apkope un remonts PR.D (sk.D.Dumpe) UZŅ. 7;8 Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (2.līmenis) praktiskie darbi A/V (sk.I.Āboliņa) 213 7;8 Datu bāzu programmēšana 2.gr. (sk.U.Grunde-Zeiferts)/ Svešvaloda I (B2) 1.gr.(sk.M.Petruks) 401./215.
9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 Fizika I (sk.V.Cimmere) 305 9;10
CETURTDIENA
1;2 Virsbūves remonta pamati (sk.V.Tomsons) 210.A 1;2 Fizika I (sk.V.Cimmere) 305. 1;2 Audzināšana (sk.S.Tretjaka) 205.D 1;2 Tapešu līmēšana PR.D. (sk.R.Kokorēviča) 101.A 1;2 3.svešvaloda (B1) Kr.v. (sk.O.Sizoņenko) 211.D 1;2 Norēķini ar viesi (sk.A.Indersons) 213. 1;2 Profesionālā saziņa svešvalodās A/V (sk.I.Āboliņa) 207.D 1;2 Biroja tehnikas apkope un remonts PR.D (sk.D.Dumpe) UZŅ. 1;2 Svešvaloda I(B2) 2.gr. (sk.M.Petruks) 215. 1;2 __//__//__//__//__//__//__//__ __//__
3;4 Sociālās zinības un vēsture (sk.S.Beļajevskova) 211.A 3;4 Svešvaloda (B1) (sk.O.Turyeva) 210.D 3;4 Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1., 2.līmenis) (sk.L.Bergmane) 208.D 3;4 Tapešu līmēšana PR.D. (sk.R.Kokorēviča) 101.A 3;4 3.svešvaloda (B1) Kr.v. (sk.O.Sizoņenko) 211.D 3;4 Norēķini ar viesi (sk.A.Indersons) 213. 3;4 Lietišķo tikšanos organizēšana 1.gr.un 2.gr. (sk.K.Tabunova, L.Falaļejeva) 103./104. 3;4 Biroja tehnikas apkope un remonts PR.D (sk.D.Dumpe) UZŅ. 3;4 Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (2.līmenis) A/V (sk.I.Āboliņa) 207.D 3;4 Sports (sk.N.Avdotina) sporta zāle
Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums
5;6 Fizika I (sk.V.Cimmere) 305. 5;6 Latviešu valoda I un literatūra I (sk.I.Cunska-Brahmane) 206.D 5;6 Latviešu valoda I un literatūra I (sk.S.Tretjaka) 204.D 5;6 Dekoratīvo dizaina akustisko sistēmu montāža (teorija)(sk.J.Vūcens) 202.A 5;6 Svešvaloda I (B2) (sk.M.Petruks) 215. 5;6 Dabaszinības (sk.I.Domina) 306. 5;6 Lietišķo tikšanos organizēšana 1.gr.un 2.gr. (sk.K.Tabunova, L.Falaļejeva) 103./104. 5;6 Biroja tehnikas apkope un remonts PR.D (sk.D.Dumpe) UZŅ. 5;6 Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (2.līmenis) L/V (sk.S.Igaune) 207.D 5;6 Tīmekļa vietņu programmēšana (WEB)(sk.U.Grunde-Zeiferts) 401.
7;8 Audzināšana (sk.S.Tretjaka) 211.A 7;8 Audzināšana (sk.I.Cunska-Brahmane) 206.D 7;8 Mērniecības darbi (sk.G.Jurevičs) 113. 7;8 Sports (sk.K.Osipenko) sporta zāle 7;8 Sports (sk.N.Avdotina) sporta zāle 7;8 Iniciātīva un uzņēmējdarbība (1.,2.līmenis)(sk.L.Bergmane) 208.D 7;8 __//__//__//__//__//__//__//__ __//__ 7 Biroja tehnikas apkope un remonts PR.D (sk.D.Dumpe)  UZŅ. 7;8 Svešvaloda I(B2) 1.gr. (sk.M.Petruks) 215. 7;8 Svešvaloda (B1) 1.gr.un 2.gr. (sk.O.Turyeva, O.Sizoņenko) 210.D/211.D
9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 Dabaszinības (sk.I.Domina) 306.
PIEKTDIENA
1;2 Autovadītāju apmācības programma (Sk. s.Tolmane- Raga)
AUTOSKOLA "FORTŪNA"
1;2 Koka izstrādājumu mehanizēta apdare (sk.M.Blumbergs) 211.D 1;2 Sports (sk.G.Veinbergs) sporta zāle 1;2 Tapešu līmēšana PR.D. (sk.R.Kokorēviča) 101.A 1;2 no plkst.9.10 Audzināšana (sk.E.Preimane) 116.V 1;2 no plkst.9.10 Audzināšana (sk.Z Miķelsone) 115. 1;2 Klientu apkalpošana (sk.K.Tabunova) 103. 1;2 Biroja tehnikas apkope un remonts PR.D (sk.D.Dumpe) UZŅ. 1;2 Audzināšana (sk.K.Osipenko) 211.A 1;2 Sports (sk.N.Avdotina) sporta zāle
3;4 3;4 Mēbeļu izgatavošanas procesa plānojums (sk.M.Blumbergs) 211.D 3;4 Svešvaloda I(B2) (sk.I.Gode) 216. 3;4 Tapešu līmēšana PR.D. (sk.R.Kokorēviča) 101.A 3;4 Uzskaites un atskaites dokumentācijas sagatavošana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā (sk.I.Pluce) 213 3;4 Latviešu valoda I un literatūra I (sk.G.Alksne) 207.D 3;4 Klientu apkalpošana (sk.K.Tabunova) 103 3;4 Biroja tehnikas apkope un remonts PR.D (sk.D.Dumpe) UZŅ. 3;4 Iniciātīvā un uzņēmējdarbība (1., 2.līmenis) (sk.L.Bergmane) 208.D 3;4 Fizika I (sk.V.Cimmere) 305.
5;6 Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums
5;6 Mēbeļu izgatavošana (sk.A.Kopilovs) 205.D 5;6 Dabaszinības praktiskie darbi (I.Domina) 215 5;6 Tapešu līmēšana PR.D. (sk.R.Kokorēviča) 101.A 5;6 3.svešvaloda (B1) Kr.v. (sk.O.Sizoņenko) 210.D 5;6 Uzskaites un atskaites dokumentācijas sagatavošana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā (sk.I.Pluce) 213 5;6 Klientu apkalpošana 1.gr.un 2.gr. (sk.K.Tabunova, L.Falaļejeva) 103./104. 5;6 Biroja tehnikas apkope un remonts PR.D (sk.D.Dumpe) UZŅ. 5;6 Fizika I (sk.V.Cimmere) 305. 5;6 Audzināšana (sk.M.Pūre) 112.V
7;8 Mēbeļu izgatavošana (sk.A.Kopilovs) 205.D 7;8 7;8 Fizika I (sk.V.Cimmere) 305. 7;8 7;8 7;8 ___//___//____//___//___//___ __//___ 7 Biroja tehnikas apkope un remonts PR.D (sk.D.Dumpe) UZŅ. 7;8 __//___//___//__//__//__//__//__ __//__ 7;8
9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 27.11.23. jāmaina uz Serveru izvēle un uzstādīšana PR.D. \(sk.K.Ļubinskis) 9;10 9;10