Jelgavas tehnikums - 4. kursa stundu saraksts (06.11.2023.-01.12.2023.)
Diena
401. no 06.11.- 24.11. 402. pag.pr.līdz 01.12. 403. 404. 405. 405.a 406. 408. 409. 410.
St.
Mācību priekšmets Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets Telpas Nr.
PIRMDIENA
1;2 Automehāniķa prakse                    (sk. A.Granskis, A.Moškanovs) Uzņ. 1;2 Mēbeļu galdnieka prakse (sk.A.Kopilovs) UZŅ. 1;2 Prakse (kvalifikācijas)             (sk.G.Jurevcš) Uzņ. 1;2 Apdares darbu tehniķa prakse       (sk.R.Kokorēviča) Uzņ. 1;2 Svešvaloda II (C1) (sk.A.Mihailova) 214. 1;2 Svešvaloda II (C1) (sk.A.Mihailova) 214. 1;2 Matemātika I (sk.Dž.Vilkāja) Svešvaloda II (C1) (sk.A.Mihailova) 303.             214. 1;2 Matemātika II (sk. G.Ūlande)  Svešvaloda II (C1) (sk.D.Launaga) 302.            301. 1;2 Matemātika II (sk. G.Ūlande)    302. 1;2 Matemātika II (sk. G.Ūlande)                        Svešvaloda II (C1) (sk.D.Launaga) 302.              214.
3;4 Automehāniķa prakse                   (sk. A.Granskis, A.Moškanovs) Uzņ. 3;4 Mēbeļu galdnieka prakse (sk.A.Kopilovs) UZŅ. 3;4 Prakse (kvalifikācijas)             (sk.G.Jurevcš) Uzņ. 3;4 Apdares darbu tehniķa prakse       (sk.R.Kokorēviča) Uzņ. 3;4 Svešvaloda II (C1) (sk.A.Mihailova) 214. 3;4 Svešvaloda II (C1) (sk.A.Mihailova) 214. 3;4 Matemātika I (sk.Dž.Vilkāja) Svešvaloda II (C1) (sk.A.Mihailova) 303.             214. 3;4 Matemātika II (sk. G.Ūlande)  Svešvaloda II (C1) (sk.D.Launaga) 302.            301. 3;4 Matemātika II (sk. G.Ūlande)    302. 3;4 Matemātika II (sk. G.Ūlande)                        Svešvaloda II (C1) (sk.D.Launaga) 302.              214.
Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums
5;6 Automehāniķa prakse                    (sk. A.Granskis, A.Moškanovs) Uzņ. 5;6 Mēbeļu galdnieka prakse (sk.A.Kopilovs) UZŅ. 5;6 Prakse (kvalifikācijas)             (sk.G.Jurevcš) Uzņ. 5;6 Apdares darbu tehniķa prakse       (sk.R.Kokorēviča) Uzņ. 5;6 Svešvaloda II (C1) (sk.A.Mihailova) 214. 5;6 Svešvaloda II (C1) (sk.A.Mihailova) 214. 5;6 Matemātika I (sk.Dž.Vilkāja) Svešvaloda II (C1) (sk.A.Mihailova) 303.             214. 5;6 Matemātika II (sk. G.Ūlande)  Svešvaloda II (C1) (sk.D.Launaga) 302.            301. 5;6 Matemātika II (sk. G.Ūlande)    302. 5;6 Matemātika II (sk. G.Ūlande)                        Svešvaloda II (C1) (sk.D.Launaga) 302.              214.
7;8 Automehāniķa prakse                    (sk. A.Granskis, A.Moškanovs) Uzņ. 7;8 Mēbeļu galdnieka prakse (sk.A.Kopilovs) UZŅ. 7;8 Prakse (kvalifikācijas)             (sk.G.Jurevcš) Uzņ. 7;8 Apdares darbu tehniķa prakse       (sk.R.Kokorēviča) Uzņ. 7;8 Svešvaloda II (C1) (sk.A.Mihailova) 214. 7;8 Svešvaloda II (C1) (sk.A.Mihailova) 214. 7;8 Matemātika I (sk.Dž.Vilkāja) Svešvaloda II (C1) (sk.A.Mihailova) 303.             214. 7;8 Matemātika II (sk. G.Ūlande)  Svešvaloda II (C1) (sk.D.Launaga) 302.            301. 7;8 Matemātika II (sk. G.Ūlande)    302. 7;8 Matemātika II (sk. G.Ūlande)                        Svešvaloda II (C1) (sk.D.Launaga) 302.              214.
OTRDIENA
1;2 Automehāniķa prakse                    (sk. A.Granskis, A.Moškanovs) Uzņ. 1;2 Mēbeļu galdnieka prakse (sk.A.Kopilovs) UZŅ. 1;2 Prakse (kvalifikācijas)             (sk.G.Jurevcš) Uzņ. 1;2 Apdares darbu tehniķa prakse       (sk.R.Kokorēviča) Uzņ. 1;2 Svešvaloda II (C1) (sk.A.Mihailova) 214. 1;2 Svešvaloda II (C1) (sk.A.Mihailova) 214. 1;2 Matemātika I (sk.Dž.Vilkāja) Svešvaloda II (C1) (sk.A.Mihailova) 303.             214. 1;2 Matemātika II (sk. G.Ūlande)  Svešvaloda II (C1) (sk.D.Launaga) 302.            301. 1;2 Matemātika II (sk. G.Ūlande)    302. 1;2 Matemātika II (sk. G.Ūlande)                        Svešvaloda II (C1) (sk.D.Launaga) 302.              214.
3;4 Automehāniķa prakse                    (sk. A.Granskis, A.Moškanovs) Uzņ. 3;4 Mēbeļu galdnieka prakse (sk.A.Kopilovs) UZŅ. 3;4 Prakse (kvalifikācijas)             (sk.G.Jurevcš) Uzņ. 3;4 Apdares darbu tehniķa prakse       (sk.R.Kokorēviča) Uzņ. 3;4 Svešvaloda II (C1) (sk.A.Mihailova) 214. 3;4 Svešvaloda II (C1) (sk.A.Mihailova) 214. 3;4 Matemātika I (sk.Dž.Vilkāja) Svešvaloda II (C1) (sk.A.Mihailova) 303.             214. 3;4 Matemātika II (sk. G.Ūlande)  Svešvaloda II (C1) (sk.D.Launaga) 302.            301. 3;4 Matemātika II (sk. G.Ūlande)    302. 3;4 Matemātika II (sk. G.Ūlande)                        Svešvaloda II (C1) (sk.D.Launaga) 302.              214.
Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums
5;6 Automehāniķa prakse                    (sk. A.Granskis, A.Moškanovs) Uzņ. 5;6 Mēbeļu galdnieka prakse (sk.A.Kopilovs) UZŅ. 5;6 Prakse (kvalifikācijas)             (sk.G.Jurevcš) Uzņ. 5;6 Apdares darbu tehniķa prakse       (sk.R.Kokorēviča) Uzņ. 5;6 Telpu dizains un floristika (sk.A.F.Krastiņa) 209.D 5;6 Galda klāšanas pamati (sk.Z.Miķelsone) 115. 5;6 Inovatīvi tehnoloģiskie risinājumi (sk.S.Mazā) 104. 5;6 Datortehnikas komponentu darbības uzturēšana (sk.K.Ļubinskis) 405. 5;6 Sports (sk.N.Avdotina) sporta zāle 5;6 EIKT produktu izstrāde PR.D. (sk.U.Grunde-Zeiferts) 401.
7;8 Automehāniķa prakse                   (sk. A.Granskis, A.Moškanovs) Uzņ. 7;8 Mēbeļu galdnieka prakse (sk.A.Kopilovs) UZŅ. 7;8 Prakse (kvalifikācijas)             (sk.G.Jurevcš) Uzņ. 7;8 Apdares darbu tehniķa prakse       (sk.R.Kokorēviča) Uzņ. 7;8 Ēdiena gatavošanas pamatiemaņas (sk.I.Pluce) 213. 7;8 Telpu dizains un floristika (sk.A.F.Krastiņa) 209.D 7;8 Inovatīvi tehnoloģiskie risinājumi (sk.S.Mazā) 104. 7;8 Datortehnikas komponentu darbības uzturēšana (sk.K.Ļubinskis) 405. 7;8 Inženiersistēmu montāžas un uzturēšanas vadīšana un kontrole (sk.I.Gromova) 203.A 7;8 EIKT produktu izstrāde PR.D. (sk.U.Grunde-Zeiferts) 401.
TREŠDIENA
1;2 Automehāniķa prakse                    (sk. A.Granskis, A.Moškanovs) Uzņ. 1;2 Mēbeļu galdnieka prakse (sk.A.Kopilovs) UZŅ. 1;2 Prakse (kvalifikācijas)             (sk.G.Jurevcš) Uzņ. 1;2 Apdares darbu tehniķa prakse       (sk.R.Kokorēviča) Uzņ. 1;2 Telpu dizains un floristika  (sk.A.F.Krastiņa) 209.D 1;2 Viesu apkalpošana bārā  (sk.Z.Miķelsone) 115. 1;2 Klientu apkalpošana (sk.L.Falaļejeva) 104. 1;2 Datortehnikas komponentu darbības uzturēšana 1.gr.un2.gr. (sk.K.Ļubinskis, V,Eglītis) 406./405. 1;2 Inženiersistēmu montāžas un uzturēšanas vadīšana un kontrole 1.gr. Un 2.gr. (sk.J.Sutens, A.Saveļjevs) 205.A 1;2 EIKT produktu izstrāde PR.D. (sk.U.Grunde-Zeiferts) 401
3;4 Automehāniķa prakse                    (sk. A.Granskis, A.Moškanovs) Uzņ. 3;4 Mēbeļu galdnieka prakse (sk.A.Kopilovs) UZŅ. 3;4 Prakse (kvalifikācijas)             (sk.G.Jurevcš) Uzņ. 3;4 Apdares darbu tehniķa prakse       (sk.R.Kokorēviča) Uzņ. 3;4 Telpu dizains un floristika  (sk.A.F.Krastiņa) 209.D 3;4 Galda klāšanas pamati (sk.Z.Miķelsone) 115. 3;4 Klientu apkalpošana 1.gr.un 2.gr. (sk.L.Falaļejeva, K.Tabunova) 104./103. 3;4 Datortehnikas komponentu darbības uzturēšana 1.gr.un2.gr. (sk.K.Ļubinskis, V.Eglītis) 406./405. 3;4 Inženiersistēmu montāžas un uzturēšanas vadīšana un kontrole 1.gr. Un 2.gr. (sk.J.Sutens, A.Saveļjevs 205.A 3;4 EIKT produktu izstrāde PR.D. (sk.U.Grunde-Zeiferts) 401
Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums
5;6 Automehāniķa prakse                    (sk. A.Granskis, A.Moškanovs) Uzņ. 5;6 Mēbeļu galdnieka prakse (sk.A.Kopilovs) UZŅ. 5;6 Prakse (kvalifikācijas)             (sk.G.Jurevcš) Uzņ. 5;6 Apdares darbu tehniķa prakse       (sk.R.Kokorēviča) Uzņ. 5;6 Galda klāšanas pamati (sk.Z.Miķelsone) 115. 5;6 Telpu dizains un floristika (sk.A.F.Krastiņa) 209.D 5;6 Klientu apkalpošana 1.gr.un 2.gr. (sk.L.Falaļejeva, K.Tabunova) 104./103. 5;6 Datortehnikas komponentu darbības uzturēšana 1.gr.un2.gr. (sk.K.Ļubinskis, V.Eglītis) 406./405. 5;6 Inženiersistēmu montāžas un uzturēšanas vadīšana un kontrole 1.gr. Un 2.gr. (sk.J.Sutens, A.Saveļjevs 205.A 5;6 EIKT produktu izstrāde PR.D. (sk.U.Grunde-Zeiferts) 401
7;8 Automehāniķa prakse                    (sk. A.Granskis, A.Moškanovs) Uzņ. 7;8 Mēbeļu galdnieka prakse (sk.A.Kopilovs) UZŅ. 7;8 Prakse (kvalifikācijas)             (sk.G.Jurevcš) Uzņ. 7;8 Apdares darbu tehniķa prakse       (sk.R.Kokorēviča) Uzņ. 7;8 Viesu apkalpošana bārā (sk.Z.Miķelsone) 115. 7;8 Telpu dizains un floristika (sk.A.F.Krastiņa) 209.D 7;8 Sports (sk.N.Avdotina) sporta zāle 7;8 Datortehnikas komponentu darbības uzturēšana 1.gr.un2.gr. (sk.K.Ļubinskis, V.Eglītis) 406./405. 7;8 Inženiersistēmu montāžas un uzturēšanas vadīšana un kontrole 1.gr. Un 2.gr. (sk.J.Sutens, A.Saveļjevs 205.A 7;8 EIKT produktu izstrāde PR.D. (sk.U.Grunde-Zeiferts) 401
CETURTDIENA
1;2 Automehāniķa prakse         (sk. A.Granskis, A.Moškanovs) Uzņ. 1;2 Mēbeļu galdnieka prakse (sk.A.Kopilovs) UZŅ. 1;2 Prakse (kvalifikācijas)             (sk.G.Jurevcš) Uzņ. 1;2 Apdares darbu tehniķa prakse       (sk.R.Kokorēviča) Uzņ. 1;2 Konferenču un semināru apkalpošana (sk.S.Miķelsone-Braže) 212. 1;2 Telpu dizains un floristika (sk.A.F.Krastiņa) 209.D 1;2 Sports (sk.N.Avdotina) sporta zāle 1;2 Datortehnikas komponentu darbības uzturēšana (sk.K.Ļubinskis) 405. 1;2 Inženiersistēmu ierīkošanas un uzturēšanas plānošana un organizēšana (sk.I.Gromova) 203.A 1;2 EIKT produktu izstrāde PR.D. (sk.U.Grunde-Zeiferts) 401
3;4 Automehāniķa prakse         (sk. A.Granskis, A.Moškanovs) Uzņ. 3;4 Mēbeļu galdnieka prakse (sk.A.Kopilovs) UZŅ. 3;4 Prakse (kvalifikācijas)             (sk.G.Jurevcš) Uzņ. 3;4 Apdares darbu tehniķa prakse       (sk.R.Kokorēviča) Uzņ. 3;4 Ekotūrisma pakalpojumi (sk.L.Orupa) 216. 3;4 Telpu dizains un floristika  (sk.A.F.Krastiņa) 209.D 3;4 Inovatīvi tehnoloģiskie risinājumi (sk.S.Mazā) 402. 3;4 Datortehnikas komponentu darbības uzturēšana (sk.K.Ļubinskis) 405. 3;4 Inženiersistēmu ierīkošanas un uzturēšanas plānošana un organizēšana 1.gr. un 2.gr. (sk.J.Sutens, A.Saveļjevs) 205.A 3;4 EIKT produktu izstrāde PR.D. (sk.U.Grunde-Zeiferts) 401
Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums
5;6 Automehāniķa prakse         (sk. A.Granskis, A.Moškanovs) Uzņ. 5;6 Mēbeļu galdnieka prakse (sk.A.Kopilovs) UZŅ. 5;6 Prakse (kvalifikācijas)             (sk.G.Jurevcš) Uzņ. 5;6 Apdares darbu tehniķa prakse       (sk.R.Kokorēviča) Uzņ. 5;6 Telpu dizains un floristika (sk.A.F.Krastiņa) 209.D 5;6 Konferenču un semināru apkalpošana (sk.S.Miķelsone-Braže) 212. 5;6 Inovatīvi tehnoloģiskie risinājumi (sk.S.Mazā) 402. 5;6 Datortehnikas komponentu darbības uzturēšana 1.gr.un2.gr. (sk.K.Ļubinskis, V.Eglītis) 406./405. 5;6 Inženiersistēmu ierīkošanas un uzturēšanas plānošana un organizēšana (sk.I.Gromova) 203.A 5;6 EIKT produktu izstrāde PR.D. (sk.U.Grunde-Zeiferts) 401
7;8 Automehāniķa prakse         (sk. A.Granskis, A.Moškanovs) Uzņ. 7;8 Mēbeļu galdnieka prakse (sk.A.Kopilovs) UZŅ. 7;8 Prakse (kvalifikācijas)             (sk.G.Jurevcš) Uzņ. 7;8 Apdares darbu tehniķa prakse       (sk.R.Kokorēviča) Uzņ. 7;8 Telpu dizains un floristika  (sk.A.F.Krastiņa) 209.D 7;8 Ekotūrisma pakalpojumi (sk.S.Miķelsone-Braže) 212. 7;8 Personāla vadība (sk.L.Falaļejeva) 104. 7;8 Datortehnikas komponentu darbības uzturēšana 1.gr.un2.gr. (sk.K.Ļubinskis, V.Eglītis) 406./405. 7;8 Aukstumiekārtu ierīkošana un uzsturēšana (sk.J.Sutens) 211.A 7;8 EIKT produktu izstrāde PR.D. (sk.U.Grunde-Zeiferts) 401
PIEKTDIENA
1;2 Automehāniķa prakse                    (sk. A.Granskis, A.Moškanovs) Uzņ. 1;2 Mēbeļu galdnieka prakse (sk.A.Kopilovs) UZŅ. 1;2 Prakse (kvalifikācijas)             (sk.G.Jurevcš) Uzņ. 1;2 Apdares darbu tehniķa prakse       (sk.R.Kokorēviča) Uzņ. 1;2 Telpu dizains un floristika  (sk.A.F.Krastiņa) 209.D 1;2 Konferenču un semināru apkalpošana (sk.S.Miķelsone-Braže) 212 1;2 Klientu apkalpošana 1.gr.un 2.gr. (sk.L.Falaļejeva, K.Tabunova) 103/ 104 1;2 Datortehnikas komponentu darbības uzturēšana PRAKTISKIE DARBI (K.Ļubinskis) 405 1;2 Inženiersistēmu montāžas un uzturēšanas vadīšana un kontrole (sk.I.Gromova) 203.A 1;2 Programmēšanas tehnoloģija (sk.R.R.Zīle) 403.
3;4 Automehāniķa prakse                    (sk. A.Granskis, A.Moškanovs) Uzņ. 3;4 Mēbeļu galdnieka prakse (sk.A.Kopilovs) UZŅ. 3;4 Prakse (kvalifikācijas)             (sk.G.Jurevcš) Uzņ. 3;4 Apdares darbu tehniķa prakse       (sk.R.Kokorēviča) Uzņ. 3;4 Telpu dizains un floristika  (sk.A.F.Krastiņa) 209.D 3;4 Konferenču un semināru apkalpošana praktiskie darbi (sk.S.Miķelsone-Braže) 212 3;4 Klientu apkalpošana 1.gr.un 2.gr. (sk.L.Falaļejeva, K.Tabunova) 103/ 104 3;4 Datortehnikas komponentu darbības uzturēšana PRAKTISKIE DARBI (K.Ļubinskis) 405 3;4 Inženiersistēmu materiālu plūsma un izmaksas (sk.I.Gromova) 203.A 3;4 Programmēšanas tehnoloģija (sk.R.R.Zīle) 403.
Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums Pusdienu partraukums
5;6 Automehāniķa prakse                   (sk. A.Granskis, A.Moškanovs) Uzņ. 5;6 Mēbeļu galdnieka prakse (sk.A.Kopilovs) UZŅ. 5;6 Prakse (kvalifikācijas)             (sk.G.Jurevcš) Uzņ. 5;6 Apdares darbu tehniķa prakse       (sk.R.Kokorēviča) Uzņ. 5;6 Konferenču un semināru apkalpošana (sk.S.Miķelsone-Braže) 212 5;6 Telpu dizains un floristika  (sk.A.F.Krastiņa) 209.D 5;6 Personāla vadība (sk.L.Falaļejeva) 104 5;6 Datortehnikas komponentu darbības uzturēšana PRAKTISKIE DARBI (K.Ļubinskis) 405 5;6 Inženiersistēmu materiālu plūsma un izmaksas 1.gr.un 2.gr. (sk.I.Gromova, J.Sutens) 203.A 5;6 Programmēšanas tehnoloģija (sk.R.R.Zīle) 403.
7;8 Automehāniķa prakse                   (sk. A.Granskis, A.Moškanovs) Uzņ. 7;8 Mēbeļu galdnieka prakse (sk.A.Kopilovs) UZŅ. 7;8 Prakse (kvalifikācijas)             (sk.G.Jurevcš) Uzņ. 7;8 Apdares darbu tehniķa prakse       (sk.R.Kokorēviča) Uzņ. 7;8 Konferenču un semināru apkalpošana (sk.S.Miķelsone-Braže) 212 7;8 Telpu dizains un floristika  (sk.A.F.Krastiņa) 209.D 7;8 Personāla vadība (sk.L.Falaļejeva) 104 7;8 Datortehnikas komponentu darbības uzturēšana PRAKTISKIE DARBI (K.Ļubinskis) 405 7;8 Inženiersistēmu materiālu plūsma un izmaksas 1.gr.un 2.gr. (sk.I.Gromova, J.Sutens) 203.A 7;8 Programmēšanas tehnoloģija (sk.R.R.Zīle) 403.