jt banner  top


Uzņēmējiem

 Cien. Uzņēmēji!
Jelgavas Tehnikums piedāvā sadarbību praktisko mācību un
kvalifikācijas prakses īstenošanai Jūsu uzņēmumā


2022./2023. mācību gadā  Praktiskās mācības un kvalifikācijas prakses īstenošanai uzņēmumos (mācību procesā prakses laiki var atšķirties) :

Grupas Nr.

Programmas nosaukums

Kvalifikācija

Laika posms ( no – līdz)

Izgl. skaits

Kopējais stundu skaits

Prakses vadītājs no izglītības iestādes

 

1.KURSS

105.

Viesnīcu pakalpojumi

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

29.05.23. - 26.06.23.

25

144

Ināra Pluce

105.A

Restorānu pakalpojumi

Viesmīlis

22.05.23. - 26.06.23.

25

180

Evija Preimane

 

2.KURSS

201.

Auto transports

Automehāniķis

06.02.23. - 24.03.23.

25

245

Aivars Granskis

202.

Kokizstrādājumu izgatavošana

Mēbeļu galdnieks

03.10.22. - 04.11.22.

18

180

Māris Blumbergs

203.

Zemes ierīcība

Mērniecības tehniķis

09.01.23. - 17.02. 23.

25

216

Justs Vucēns

205.

Viesnīcu pakalpojumi

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

03.10.22. - 11.11.22.

25

216

Zaiga Miķelsone

205.A

Restorānu pakalpojumi

Viesmīlis

11.11.22. - 23.12.22.

20

216

Darja Tukiša

206.

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

Klientu apkalpošanas speciālists

30.05.23. - 27.06.23.

26

142

Krista Tabunova

208.

Datorsistēmas

Datorsistēmu tehniķis

01.12.22. - 20.01.23.

30

194

Sigita Brakovska

209.

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija

Inženierkomunikāciju būvtehniķis

08.05.23. - 26.06.23.

27

242

 

210.

Programmēšana

Programmēšanas tehniķis

21.10.22. - 02.12.22.

28

216

Daiga Dumpe

 

3. KURSS

302.

Kokizstrādājumu izgatavošana

Mēbeļu galdnieks

24.11.22.- 23.12.22.

17

156

Andrejs Kopilovs

303.

Zemes ierīcība

Mērniecības tehniķis

11.11.22. - 23.12.22.

18

220

Justs Vucēns

304.

Būvdarbi

Apdares darbu tehniķis

05.09.22. - 28.10.22.

20

280

Rita Kokorēviča

305.

Viesnīcu pakalpojumi

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

09.01.23. - 03.02.23.

19

144

Līga Orupa

305.A

Viesnīcu pakalpojumi

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

09.01.23. - 03.02.23.

25

178

Santa Miķelsone – Braže/ I.Pluce

306.

Administratīvie un sekretāru pakalpojumi

Klientu apkalpošanas speciālists

03.10.22. - 04.11.22.

26

180

Laila Falaļejeva

308.

Datorsistēmas

Datorsistēmu tehniķis

03.10.22. - 04.11.22.

29

178

Daiga Dumpe

309.

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija

Inženierkomunikāciju būvtehniķis

24.10.22. -19.12.22.

28

280

Jānis Sutens

310.

Programmēšana

Programmēšanas tehniķis

30.05.23. - 26.06.23.

24

124

Daiga Dumpe

 

4.KURSS – KVALIFIKĀCIJAS PRAKSE

401.

Autotransports

Automehāniķis

19.12.22. - 22.06.23.

14

960

Ainārs Kreija

401.A

Autotransports

Automehāniķis

19.12.22. - 22.06.23.

20

960

Aldis Moškanovs

402.

Kokizstrādājumu izgatavošana

Mēbeļu galdnieks

19.12.22. - 22.06.23.

13

960

Māris Blumbergs

403.

Zemes ierīcība

Mērniecības tehniķis

05.09.22. - 23.12.22.

18

632       328

Viesturs Ekuzis

26.04.23. - 22.06.23.

404.

Būvdarbi

Apdares darbu tehniķis

19.12.22. - 22.06.23.

12

960

Rita Kokorēviča

405.

Viesnīcu pakalpojumi

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

05.09.22. - 27.01.23.

20

750

Evija Preimane

405. A

Viesnīcu pakalpojumi

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

05.09.22. - 27.01.23.

21

750

Zaiga Miķelsone

406.

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

Klientu apkalpošanas speciālists

02.09.22. - 30.09.22.

25

166                           960

Krista Tabunova

19.12.22. - 22.06.23.

Tatjana Ceriņa/ Krista Tabunova/ Laila Falaļejeva

 

 

408.

Datorsistēmas

Datorsistēmu tehniķis

19.12.22. - 22.06.23.

21

960

Kaspars Ļubinskis/ Judīte Poriķe/ Valdis Eglītis

409.

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija

Inženierkomunikāciju būvtehniķis

19.12.22. - 22.06.23.

16

960

Jānis Sutens/ Iveta Gromova

410.

Programmēšana

Programmēšanas tehniķis

19.12.22. - 22.06.23.

27

960

Uldis Grunde- Zeiferts/ Judīte Poriķe/ Daiga Dumpe

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022