jt baner top uzn-2023


Uzņēmējiem

Cien. Uzņēmēji!
Jelgavas tehnikums piedāvā sadarbību praktisko mācību un
kvalifikācijas prakses īstenošanai Jūsu uzņēmumā


2023./2024. mācību gadā Praktiskās mācības un kvalifikācijas prakses īstenošanai uzņēmumos (mācību procesā prakses laiki var atšķirties) :

Grupas Nr.

Programmas nosaukums

KURSS

Laika posms

(no – līdz)

Izgl. skaits

Kopējais stundu skaits

Prakses vadītājs no izglītības iestādes

AUTOMEHĀNIĶIS

201.gr.

Autotransports

2.kurss

no 06.11.2023. - 22.12.2023.

20

238 stundas

Aivars Granskis

401.gr.

4.kurss

no 04.09.2023. - 03.11.2023.

26

360 stundas

Aivars Granskis un Aldis Moškanovs

MĒBEĻU GALDNIEKS

202.gr.

Kokizstrādājumu izgatavošana

2.kurss

no 27.05.2024. - 21.06.2024.

19

142 stundas

Māris Blumbergs

302.gr.

3.kurss

no 04.09.2023. - 13.10.2023.

14

216 stundas

Māris Blumbergs

402.gr.

4.kurss

no 04.09.2023. - 03.11.2023.

16

360 stundas

Andrejs Kopilovs

MĒRNIECĪBAS TEHNIĶIS

203.gr.

Zemes ierīcība

2.kurss

no 06.05.2024. - 21.06.2024.

21

248 stundas

Guntis Jurevičs

303.gr.

3.kurss

no 08.01.2024. - 23.02.2024.

23

252 stundas

Guntis Jurevičs

403. gr.

4.kurss

no 04.09.2023. - 22.12.2023. no 11.03.2024. - 10.05.2024.

15

960 stundas

Viesturs Ekuzis

APDARES DARBU TEHNIĶIS

304.gr.

Būvdarbi

3.kurss

no 04.09.2023. - 27.10.2023.

14

280 stundas

Ints Sondors

404.gr.

4.kurss

no 04.09.2023. - 01.12.2023.

19

520 stundas

Rita Kokorēviča

VIESMĪLĪBAS PAKALPOJUMU SPECIĀLISTS

105.gr.

Viesnīcu pakalpojumi

1.kurss

no 13.05.2024. - 21.06.2024.

25

216 stundas

Santa Miķelsone-Braže

205.gr.

2.kurss

no 10.11.2023. - 22.12.2023.

23

216 stundas

Zaiga Miķelsone

305.gr.

3.kurss

no 08.01.2024. - 02.02.2024.

19

144 stundas

Santa Miķelsone-Braže

405.gr.

4.kurss

no 04.09.2023. - 03.11.2023.

15

360 stundas

Līga Orupa

405.a gr.

no 04.09.2023. - 03.11.2023.

22

360 stundas

Santa Miķelsone-Braže

VIESMĪLIS

105.a gr.

Restorānu pakalpojumi

1.kurss

no 27.05.2024. - 21.06.2024.

25

144 stundas

Līga Orupa

205.a gr.

2.kurss

no 10.11.2023. - 22.12.2023.

17

216 stundas

Evija Preimane

305.a gr.

3.kurss

no 08.01.2024. - 23.02.2024.

14

252 stundas

Aigars Indersons

KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLISTS

106.gr.

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

1.kurss

no 08.01.2024. -31.05.2024.

25

160 stundas (1 darba diena nedēļā)

Krista Tabunova

206.gr.

2.kurss

no 08.01.2024. -16.02.2024.

25

216 stundas

Tatjana Ceriņa

306.gr.

3.kurss

no 17.11.2023. - 22.12.2023.

24

180 stundas

Krista Tabunova

406.gr.

4.kurss

no 04.09.2023. - 03.11.2023.

no 25.03.2024. - 21.06.2024.

24

360 stundas

490 stundas

Laila Falaļejeva

DATORSISTĒMU TEHNIĶIS

208.gr.

Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli

2.kurss

no 01.03.2024. - 05.04.2024.

25

179 stundas

Kaspars Ļubinskis un Valdis Eglītis

308.gr.

3.kurss

no 06.11.2-23. - 08.12.2023.

28

176 stundas

Daiga Dumpe un Kaspars Ļubinskis

408.gr.

4.kurss

no 04.09.2023. - 03.11.2023.

no 05.04.2024. - 21.06.2024.

28

360 stundas

428 stundas

Kaspars Ļubinskis

un Valdis Eglītis

INŽENIERSISTĒMU BŪVTEHNIĶIS

209.gr.

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija

2.kurss

no 06.05.2024. - 21.06.2024.

27

242 stundas

Tatjana Ceriņa

309.gr.

3.kurss

no 13.11.2023. - 22.12.2023.

27

208 stundas

Jānis Sutens

un Aleksandrs Saveļjevs

409.gr.

4.kurss

no 04.09.2023. - 03.11.2023.

no 02.05.2024. - 20.06.2024.

26

360 stundas

276 stundas

Jānis Sutens

PROGRAMMĒŠANAS TEHNIĶIS

210.gr.

Programmēšana

2.kurss

no 11.12.2023.- 02.02.2024.

29

216 stundas

Madara Pūre

310.gr.

3.kurss

no 05.02.2024. - 01.03.2024.

27

144 stundas

Daiga Dumpe

410.gr.

4.kurss

no 04.09.2023. - 03.11.2023.

no 18.04.2024. - 19.06.2024.

24

360 stundas

360 stundas

Daiga Dumpe

un Uldis Grunde-Zeiferts

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022