jt baner top uzn-2023


Datorsistēmu tehniķis

Iegūstamā kvalifikācija

Datorsistēmu tehniķis

Programmas veids

Profesionālās vidējās izglītības programma

Programmu kopa

Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli

Kvalifikācijas līmenis

4. LKI līmenim

Iepriekšējā izglītība

Pamatizglītība

Īstenošanas ilgums

Četri gadi

Ieguves forma

Klātiene

Izglītības iestādes un izglītības programmas akreditācijas lapa

AP 6164

Profesionālās izglītības programmas licence

P-16061

Profesionālie mācību priekšmeti

 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • EIKT pamatprocesi un darbu veidi
 • EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas
 • Vienkāršu algoritmu izstrāde
 • Preču un pakalpojumu izvēle EIKT infrastruktūras izveidei
 • Datortehnikas komplektēšana un montāža
 • Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana
 • Biroja tehnikas apkope un remonts
 • Serveru izvēle un uzstādīšana
 • EIKT drošības politikas veidošana
 • Drošības sistēmu uzstādīšana
 • Perifērijas iekārtu apkope un remonts
 • EIKT produktu izstrāde
 • Datortehnikas komponentu darbības uzturēšana
 • Datorsistēmu tehniķa prakse

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā, nodrošinot profesionālās vidējās izglītības programmas apguvi, sagatavot datorsistēmu tehniķi, kurš uzstāda vienkāršus lokālos datortīklus, pārbauda un novērš kļūmes visu veidu datortehnikas un programmatūras darbībā, konfigurē, diagnosticē un modernizē datortehniku, programmatūru un vienkāršus lokālos datortīklus; sniedz konsultācijas darbā ar datortehniku, programmatūru un biroja tehniku, tai skaitā elektroniski un telefoniski, ar savu profesionālo darbību veicina un uzlabo datorlietotāju darba efektivitāti.

Profesijas standarts

https://www.jelgavastehnikums.lv/files/metodisksias_darbs/PS-240.pdf

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022