jt baner top uzn-2023


Klientu apkalpošanas speciālists

Iegūstamā  kvalifikācija

Klientu apkalpošanas speciālists

Programmas  veids

Profesionālās vidējās izglītības programma

Programmu  kopa

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

Kvalifikācijas līmenis

4. LKI līmenim

Iepriekšējā  izglītība

Pamatizglītība

Īstenošanas  ilgums

Četri gadi

Ieguves  forma

Klātiene

Izglītības iestādes un izglītības programmas akreditācijas lapa

Nr. AP 6177

 

Profesionālās izglītības programmas licence

P - 1261

Profesionālie mācību priekšmeti

 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Organizācijas darbības pamatprocesi
 • Biroja darba organizēšana (1. līmenis)
 • Dokumentēšana
 • Dokumentu un informācijas aprite (1. līmenis)
 • Biroja darba organizēšana (2. līmenis)
 • Korporatīvā komunikācija
 • Klientu vajadzību izpēte
 • Produkta uzskaites un finanšu dokumentēšana
 • Lietišķo tikšanos organizēšana
 • Profesionālā saziņa svešvalodās
 • Klientu apkalpošana
 • Inovatīvi tehnoloģiskie risinājumi
 • Grāmatvedības kārtošana
 • Personas datu aizsardzība
 • Klientu apkalpošanas speciālista prakse

Profesionālās izglītības programmas mērķis: 

Izglītības procesa rezultātā sagatavot klientu apkalpošanas speciālistu, kurš spēs informēt esošos un potenciālos klientus par organizācijas struktūru, produktiem, veikt sniegto pakalpojumu finanšu operācijas, noformēt finanšu pirmdokumentus, veikt mārketinga pasākumus, izstrādāt nepieciešamos dokumentus un sistēmas, nodrošināt pārvaldības un speciālo dokumentu apriti.

Profesijas standarts

https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0417.pdf

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022