001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

Mērniecības tehniķis

IEGŪSTAMĀ  KVALIFIKĀCIJA

MĒRNIECĪBAS TEHNIĶIS 

PROGRAMMAS  VEIDS

Profesionālās vidējās izglītības programma

PROGRAMMU  KOPA

Zemes ierīcība

KVALIFIKĀCIJAS LĪMENIS

3. profesionālās kvalifikācijas līmenis

IEPRIEKŠĒJĀ  IZGLĪTĪBA

Pamatizglītība 

ĪSTENOŠANAS  ILGUMS

Četri  gadi

IEGUVES  FORMA

Klātiene

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES UN IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAS LAPA

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS LICENCE

Nr. P - 16997

PROFESIONĀLIE MĀCĪBU PRIEKŠMETI

 • Datorgrafika
 • Mērniecības tiesiskie pamati
 • Mērniecības pamati
 • Kartogrāfijas pamati
 • Zemes kadastrālā uzmērīšana
 • Topogrāfiskā uzmērīšana
 • Inženierģeodēziskā uzmērīšana
 • Tālizpētes pamati
 • Ģeogrāfikās informācijas sistēmas
 • Zemes pārvaldības pamati
 • Nekustamā īpašuma kadastra pamati
 • Profesionālā angļu valoda
 • Lietvedība un dokumentu pārvaldība
 • Rasēšana
 • Praktiskās mācības

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS MĒRĶIS: 

Izglītības procesa rezultātā, nodrošinot profesionālās vidējās izglītības programmas apguvi, sagatavot mērniecības tehniķi, kurš veic dokumentu izpēti mērniecības darbu vajadzībām, piedalās teritorijas un būvju uzmērīšanas darbos apvidū, veic mērījumu datu apstrādi un uzmērīšanas dokumentu sagatavošanu sertificētas personas uzraudzībā, saskaņo darbus ar noteiktajām institūcijām, piedalās būvju datu ieguvē un sniedz atbalstu zemes izmantošanas projektu izstrādē.

 

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2020