jt banner top


Mērniecības tehniķis

Iegūstamā  kvalifikācija

Mērniecības tehniķis

Programmas  veids

Profesionālās vidējās izglītības programma

Programmu  kopa

Zemes ierīcība

Kvalifikācijas līmenis

4. LKI līmenim

Iepriekšējā  izglītība

Pamatizglītība

Īstenošanas  ilgums

Četri gadi

Ieguves  forma

Klātiene

Izglītības iestādes un izglītības programmas akreditācijas lapa

Nr. AP _785

Profesionālās izglītības programmas licence

P_4772

Profesionālie mācību priekšmeti

 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde
 • Normatīvo aktu piemērošana mērniecības un zemes lietu darbos
 • Ģeodēzisko darbu izpilde
 • Mērniecības priekšizpētes darbi
 • Mērniecības darbi
 • Mērījumu datu apkopošana un apstrāde
 • Kamerālo darbu veikšana
 • Zemes ierīcības dokumentācijas izstrādāšana
 • Mērniecības tehniķa prakse

Profesionālās izglītības programmas mērķis: 

Izglītības procesā sagatavot mērniecības tehniķi, kurš strādā valsts, pašvaldības vai mērniecības uzņēmumos, kas saistīti ar ģeodēzisko tīklu ierīkošanu, rekonstrukciju un uzturēšanu. Ievērojot darbu vadītāja vai sertificēta mērnieka norādes, plāno un izpilda ģeodēziskos, kadastrālās uzmērīšanas, zemes ierīcības darbus, kā arī izstrādā zemes konsolidācijas projektus un detālplānojumus.

Profesijas standarts

https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/2017/PS-050.pdf

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022