jt baner top uzn-2023


Inženiersistēmu būvtehniķis

Iegūstamā kvalifikācija

Inženiersistēmu būvtehniķis

Programmas veids

Profesionālās vidējās izglītības programma

Programmu kopa

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija

Kvalifikācijas līmenis

4. LKI līmenim

Iepriekšējā izglītība

Pamatizglītība

Īstenošanas ilgums

Četri gadi

Ieguves forma

Klātiene

Izglītības iestādes un izglītības programmas akreditācijas lapa

AP 5195

Profesionālās izglītības programmas licence

P-15363

Profesionālie mācību priekšmeti

 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Būvniecības procesi un cauruļvadu iebūves veidi
 • Pagaidu konstrukciju montāža
 • Tranšeju ierīkošana inženierkomunikāciju montāžas darbu veikšanai
 • Cauruļvadu montāža
 • Iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu montāža
 • Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu montāža
 • Sanitārtehnisko iekārtu uzstādīšana un pieslēgšana
 • Prakse inženierkomunikāciju montāžas darbi
 • Apkures sistēmu montāža
 • Apkures sistēmas pieslēgšana siltuma avotam
 • Apkures sistēmas apkalpošana un uzturēšana
 • Inženierkomunikāciju tehniķa ievadprakse
 • Inženierkomunikāciju ierīkošanas un uzturēšanas plānošana un organizēšana
 • Inženierkomunikāciju montāžas un uzturēšanas vadīšana un kontrole
 • Inženierkomunikāciju materiālu plūsma un izmaksas
 • Rokas lokmetināšana MMA
 • Aukstumiekārtu ierīkošana un uzturēšana
 • Heliotermisko iekārtu uzstādīšana
 • Siltumsūkņu sistēmu izveidošana
 • Inženierkomunikāciju tehniķa prakse

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā, nodrošinot profesionālās vidējās izglītības programmas apguvi, sagatavot inženierkomunikāciju tehniķi, kurš veic iekšējo un ārējo inženierkomunikāciju sistēmu izbūves, ekspluatācijas un remonta darbu organizēšanu un vadīšanu, kā arī nosaka atsevišķu inženierkomunikāciju montāžas darbu veidu un apjomu izbūvi, izvēlas materiālus, instrumentus un aprīkojumu šo darbu veikšanai; plāno to piegādi, novietojumu un uzglabāšanu būvobjektā, saskaņo savu darbu ar visiem projekta realizācijā iesaistītajiem dalībniekiem un kopējiem darbu grafikiem, dod nepieciešamos rīkojumus padotajiem un pārbauda šo rīkojumu izpildi.

Profesijas standarts

https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/2017/PS-276.pdf

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022