jt banner top


Vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu tehniķis (1.5 gadi)

Iegūstamā  kvalifikācija

Vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu tehniķis (1.5 gadi)

Programmas  veids

Profesionālās vidējās izglītības programma

Programmu  kopa

Inženiermehānika

Kvalifikācijas līmenis

4. LKI līmenim

Iepriekšējā  izglītība

Vispārējā vidējā

Īstenošanas  ilgums

1,5 gadi

Ieguves  forma

Klātiene

Izglītības iestādes un izglītības programmas akreditācijas lapa

 

Profesionālās izglītības programmas licence

P_ 6031

Profesionālie mācību priekšmeti

 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Inženiersistēmu izbūves pamatprocesi
 • Atslēdznieka darbi
 • Materiālu virsmas apstrāde
 • Cauruļvadu savienojumu izgatavošana
 • Inženiersistēmu cauruļvadu montāža
 • Sagatavošanas darbi saldēšanas, vēdināšanas un kondicionēšanas (SVK) iekārtu montāžai
 • SVK (saldēšanas, vēdināšanas, kondicionēšanas) iekārtu darba vielu lietošana
 • Lodēšana
 • SVK palīgiekārtu (kompresoru, sūkņu un siltummaiņu) montāža
 • Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (VK) iekārtu un sistēmu montāža
 • Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (VK) iekārtu un sistēmu ekspluatācija
 • Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (VK) iekārtu un sistēmu remonts
 • Ventilācijas, aukstuma un gaisa kondicionēšanas (VAK) sistēmu un iekārtu montāžas un ekspluatācijas darbu plānošana un dokumentēšana
 • Vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu tehniķa prakse

Profesionālās izglītības programmas mērķis: 

Izglītības procesā sagatavot vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu tehniķi, kurš patstāvīgi plāno, organizē un veic jaunu un ekspluatācijā esošu iekārtu un sistēmu montāžu, regulēšanu, uzraudzību, diagnostiku, bojājumu identifikāciju un remontu, nodrošina iekārtu un sistēmu optimālu darbību, nosaka iekārtu un gaisa vadu defektus un novērš tos, ievērojot darba aizsardzības, vides aizsardzības un saistošo normatīvo aktu prasības un labu darba praksi.

Profesijas standarts

https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/2017/PS-072.pdf

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022