jt baner top uzn-2023


Sausās būves tehniķis

IEGŪSTAMĀ  KVALIFIKĀCIJA

Sausās būves tehniķis

PROGRAMMAS  VEIDS

Profesionālās vidējās izglītības programma

PROGRAMMU  KOPA

Būvdarbi

KVALIFIKĀCIJAS LĪMENIS

4. LKI līmenim

IEPRIEKŠĒJĀ  IZGLĪTĪBA

Pamatizglītība

ĪSTENOŠANAS  ILGUMS

Četri gadi

IEGUVES  FORMA

Klātiene

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES UN IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAS LAPA

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS LICENCE

PROFESIONĀLIE MĀCĪBU PRIEKŠMETI

 • Sabiedrības un cilvēka drošība (1. un 2. līmenis)
 • Būvniecības procesi un būvdarbu veidi
 • Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde
 • Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana
 • Ģeodēzisko darbu izpilde
 • Sausās būves materiālu un instrumentu izvēle un sagatavošana
 • Ilgtspējības nodrošināšana sausajā būvē
 • Sienu apšuvuma sistēmu un šahtsienu konstrukciju montāža
 • Starpsienu sistēmu konstrukciju montāža
 • Ārsienu norobežojošo konstrukciju montāža
 • Grīdu sistēmu konstrukciju montāža
 • Griestu sistēmu konstrukciju montāža
 • Ģipša apmetuma ierīkošana
 • Sausās būves konstrukciju būvfizikālo prasību nodrošināšana
 • Sausās būves darbu organizēšana
 • Sausās būves darbu dokumentēšana
 • Dekoratīvo dizaina un akustisko sistēmu montāža
 • Telpa-telpā sistēmas izbūve
 • Būves informācijas modeļa izmantošana būvniecībā

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS MĒRĶIS: 

     Izglītības procesa rezultātā, nodrošinot profesionālās vidējās izglītības programmas apguvi, sagatavot sausās būves tehniķi, kurš spēs organizēt sausās būves būvizstrādājumu montāžas darbus, vadīt sausās būves montētāju darbu un veikt ārējo un iekšējo sienu apšuvuma, starpsienu konstrukciju, piekārto griestu, grīdas konstrukciju, logu, durvju un citu konstrukciju montāžu ar sausās būves tehnoloģijām atbilstoši tehniskajam uzdevumam un/vai būvdarbu vadītāja norādījumiem.

PROFESIJAS STANDARTS

Lejuplādēt
https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0517.pdf

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022