jt baner top uzn-2023


Viesmīlības pakalpojumu speciālists

 

Iegūstamā  kvalifikācija

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

Programmas  veids

Profesionālās vidējās izglītības programma

Programmu  kopa

Viesnīcu pakalpojumi

Kvalifikācijas līmenis

4. LKI līmenim

Iepriekšējā  izglītība

Pamatizglītība

Īstenošanas  ilgums

Četri gadi

Ieguves  forma

Klātiene

Izglītības iestādes un izglītības programmas akreditācijas lapa

AP 4929

Profesionālās izglītības programmas licence

P-15334

Profesionālie mācību priekšmeti

 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Tūrisma un viesmīlības uzņēmuma darbības pamatprocesi
 • Viesmīlības pamatprincipi tūrisma un viesmīlības uzņēmumā
 • Prakse tūrisma un viesmīlības uzņēmumā
 • Telpu un vides sagatavošana viesu uzņemšanai
 • Viesu apkalpošana izmitināšanas un apkalpošanas mītnēs
 • Tūrisma un viesmīlības pakalpojumu un papildpakalpojumu pārdošana
 • Lietišķās sarakstes nodrošināšana un informācijas aprite
 • Uzskaites un atskaites dokumentācijas sagatavošana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā
 • Preču un pakalpojumu iepirkšana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā
 • Viesu uzņemšanas dienesta pakalpojumu nodrošināšana
 • Konferenču un semināru apkalpošana
 • Starpkultūru pakalpojumi
 • Telpu dizains un floristika
 • Aktīvā tūrisma pakalpojumi
 • Viesu mērķu grupu apkalpošana
 • Viesmīlības pakalpojumu speciālista prakse

Profesionālās izglītības programmas mērķis: 

         Izglītības procesa rezultātā sagatavot viesmīlības pakalpojumu speciālistu, kas plāno, organizē un veic kvalitatīvus viesu uzņemšanas un apkalpošanas darba procesus viesmīlības uzņēmumos atbilstoši viesu un uzņēmuma interesēm. Organizē vietējās tūrisma aktivitātes, apgūst un pilnveido jaunas racionālas profesionālas iemaņas, sekmē uzņēmuma pozitīva tēla veidošanu savas kompetences ietvaros un ir atbildīgs par sava darba rezultātu un kvalitāti.

 Profesijas standarts

https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0115.pdf

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022